Propozycje śpiewów - XIX Niedziela Zwykła

oprac. Piotr Braun

dodane 05.08.2015 16:13

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Serce me do Ciebie wznoszę (zwrotki od nr 1 do nr 4)
„Wspomnij, Panie, na Twoje przymierze, * o życiu swych ubogich nie zapominaj na wieki. * Powstań, Boże, broń swojej sprawy * i nie zapominaj wołania tych, którzy Ciebie szukają” – wyrażając myśl dzisiejszej antyfony na wejście, wznieśmy swe serca ku Bogu, który nie opuszcza szukających Go szczerze.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Pan zstąpił z nieba (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Kontynuując temat Chleba Żywego, uczcijmy śpiewem Tego, który podczas każdej Mszy świętej przychodzi do nas i za nas się ofiaruje.
 
Śpiew na Komunię:
Jam jest Chlebem żywym (zwrotki od nr 1 do nr 4)
O mój Jezu, w Hostii skryty (zwrotki od nr 1 do nr 3)
W antyfonie na Komunię czytamy: „Chlebem, który dam, * jest moje Ciało za życie świata”. Podczas przyjmowania Ciała Pańskiego zaśpiewajmy pieśni, oddające cześć Jezusowi, który jest przeobfitym Chlebem Życia.
 
Śpiew po Komunii:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz (zwrotki od nr 1 do nr 6)
Dziękujmy naszemu Ojcu za Pokarm, który daje nam życie wieczne.
 
Śpiew na zakończenie:
Gwiazdo śliczna, wspaniała (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Na zakończenie Mszy świętej zaśpiewajmy pieśń ku czci Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, łącząc się duchowo z pielgrzymami dążącymi na Jasną Górę.