Propozycje śpiewów - 10 sierpnia

oprac. Piotr Braun

dodane 05.08.2015 16:17

Świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika.

Śpiew na wejście:
Miłujcie się wzajemnie (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Odwołując się do antyfony na wejście („Święty Wawrzyniec oddał życie za Kościół. * Zasłużył na wieniec męczeństwa, * i z radością wstąpił do Pana Jezusa Chrystusa”) oraz do kolekty, w której prosimy o miłowanie tego, co umiłował święty Wawrzyniec, zaśpiewajmy pieśń „Miłujcie się wzajemnie”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Być bliżej Ciebie chcę (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Pan Jezus pragnie, abyśmy byli Jego sługami, podążającymi drogą, którą On sam wyznacza. Podczas procesji z darami ofiarnymi wykonajmy śpiew „Być bliżej Ciebie chcę”.
 
Śpiew na Komunię:
Jezusowi cześć i chwała (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Antyfona komunijna została wyjęta z dzisiejszej Ewangelii. Karmiąc się Ciałem Chrystusa śpiewajmy pieśń „Jezusowi cześć i chwała”, w której wyrażamy gotowość kroczenia za Jezusem skrytym w małej Hostii.
 
Śpiew po Komunii:
Radośnie Panu hymn śpiewajmy (zwrotki nr 1, 7, 8, 9, 10)
Radując się ze święta świętego Wawrzyńca, uwielbiajmy dobroć Boga Ojca wespół ze wszystkimi świętymi.
 
Śpiew na zakończenie:
Nie opuszczaj nas, Jezu (zwrotka nr 4, 5, 8)
Za rękę weź mnie, Panie (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Idźmy za Jezusem, który pragnie, abyśmy Jemu służyli i za Nim postępowali.