Hymn Jubileuszu Miłosierdzia

RADIO WATYKAŃSKIE, www.iubilaeummisericordiae.va |

publikacja 06.08.2015 09:57

5 sierpnia 2015 r. w Watykanie zaprezentowano oficjalny Hymn Jubileuszu Miłosierdzia.

Papieska Rada ds. Nowej Ewangelizacji zaprezentowała na you tube  hymn Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Ma on formę litanii. Refren jest w języku łacińskim i nawiązuje do wersetu z Ewangelii św. Łukasza „Bądźcie miłosierni jak Ojciec Wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36). Poszczególne zwrotki mają być przetłumaczone na różne języki.

Kompozytorem jest Paul Inwood, diecezjalny koordynator do spraw liturgii i muzyki w brytyjskiej diecezji Portsmouth.  Zajmuje się on między innymi popularyzowaniem pieśni wspólnoty ekumenicznej z Taizé  we Francji. Hymn Roku Miłosierdzia został nagrany przez chór Kaplicy Sykstyńskiej pod dyrekcją salezjanina ks. Massimo Palombelli przy współpracy z Radiem Watykańskim. Autorem tekstu jest o. Eugenio Costa, włoski jezuita pracujący w Kurii Generalnej Towarzystwa Jezusowego:

 „Pierwsza zwrotka jest poświęcona Bogu Ojcu, druga Synowi Bożemu, trzecia Duchowi Świętemu, a czwarta powtarza wszystkie te tematy. Razem z kompozytorem cieszymy się, że ta pieśń przyczyni się do zrozumienia tajemnicy miłosierdzia. Miłosierdzie to sprawa fundamentalna, bardzo szeroka, której Papież Franciszek poświęca tak wiele uwagi. Celem śpiewu liturgicznego jest pomoc w zrozumieniu tego, w czym się uczestniczy.  Ten hymn może być wykorzystywany np. podczas dłuższej procesji wejścia” – powiedział o. Costa.

 

Giubileo della Misericordia Inno ufficiale del Giubileo della Misericordia

Oryginalny tekst Hymnu

Misericordes sicut Pater! (x4)

1. Rendiamo grazie al Padre, perché è buono
in aeternum misericordia eius
ha creato il mondo con sapienza
in aeternum misericordia eius
conduce il Suo popolo nella storia
in aeternum misericordia eius
perdona e accoglie i Suoi figli
in aeternum misericordia eius

Misericordes sicut Pater! (x4)

2. Rendiamo grazie al Figlio, luce delle genti
in aeternum misericordia eius
ci ha amati con un cuore di carne
in aeternum misericordia eius
da Lui riceviamo, a Lui ci doniamo
in aeternum misericordia eius
il cuore si apra a chi ha fame e sete
in aeternum misericordia eius

Misericordes sicut Pater! (x4)

3. Chiediamo allo Spirito i sette santi doni
in aeternum misericordia eius
fonte di ogni bene, dolcissimo sollievo
in aeternum misericordia eius
da Lui confortati, offriamo conforto
in aeternum misericordia eius
l’amore spera e tutto sopporta
in aeternum misericordia eius

Misericordes sicut Pater! (x4)

4. Chiediamo la pace al Dio di ogni pace
in aeternum misericordia eius
la terra aspetta il vangelo del Regno
in aeternum misericordia eius
grazia e gioia a chi ama e perdona
in aeternum misericordia eius
saranno nuovi i cieli e la terra
in aeternum misericordia eius

Misericordes sicut Pater! (x4)

Tłumaczenie na język polski (nieoficjalne)

Misericordes sicut Pater! (x4)  [Miłosierni jak Ojciec – Łk 6,36]

1. Dzięki składajmy Ojcu, ponieważ jest dobry
in aeternum misericordia eius  [Jego łaska na wieki – por. Ps 136,6]
Stworzył świat z mądrością
in aeternum misericordia eius
Prowadzi swój lud przez historię
in aeternum misericordia eius
Przebacza i przyjmuje swoje dzieci [por. Łk 15]
in aeternum misericordia eius

Misericordes sicut Pater! (x4)

2. Dzięki składajmy Synowi, Światłości Narodów
in aeternum misericordia eius
Który ukochał nas sercem z ciała [por. J 15,12]
in aeternum misericordia eius
Od Niego otrzymujemy, Jemu się powierzamy
in aeternum misericordia eius
Niech serce otwiera się na głodnych i spragnionych
in aeternum misericordia eius

Misericordes sicut Pater! (x4)

3. Wypraszajmy od Ducha siedem świętych darów
in aeternum misericordia eius
Źródło wszelkiego dobra, Najsłodsze Pocieszenie
in aeternum misericordia eius
Przez Niego umocnieni, dajemy pokrzepienie
in aeternum misericordia eius
Miłość ma nadzieję i wszystko przetrzyma [por. 1 Kor 13,7]
in aeternum misericordia eius

Misericordes sicut Pater! (x4)

4. Boga wszelkiego pokoju prosimy o pokój
in aeternum misericordia eius
Ziemia czeka na Ewangelię o Królestwie [por. Mt 24,14]
in aeternum misericordia eius
Łaska i radość temu, kto kocha i przebacza
in aeternum misericordia eius
Będzie niebo nowe i ziemia nowa [por. Ap 21,1]
in aeternum misericordia eius

Misericordes sicut Pater! (x4)