Propozycje śpiewów - XXI Niedziela Zwykła

oprac. Piotr Braun

dodane 18.08.2015 10:18

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Pokładam w Panu ufność mą (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Antyfona na wejście jest fragmentem psalmu 86: „Nakłoń swe ucho i wysłuchaj mnie, Panie. * Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie. * Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie”. Wyraźmy tę myśl, śpiewając podczas procesji wejścia „Pokładam w Panu ufność mą”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Chrystus, Chrystus to nadzieja (zwrotka nr 1)
Jezus Chrystus jest Słowem wiecznym, darzącym nas życiem. Podczas procesji z darami zaśpiewajmy pieśń „Chrystus, Chrystus to nadzieja”.
 
Śpiew na Komunię:
Pan wieczernik przygotował (zwrotki od nr 1 do nr 6)
Antyfona na Komunię brzmi: „Kto spożywa moje Ciało i pije Krew moją, * ma życie wieczne, * a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”. Nawiązując do jej treści zaśpiewajmy pieśń „Pan wieczernik przygotował”.
 
Śpiew po Komunii:
Chlebem życia posileni (zwrotki od nr 1 do nr 3)
O Boże, dzięki Ci składamy (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Dziękujmy Bogu za miłość, którą umiłował Kościół i nas, śpiewając po Komunii powyższe pieśni.
 
Śpiew na zakończenie:
Niechaj z nami będzie Pan (zwrotki od nr 1 do nr 6)
Na zakończenie Mszy świętej wyraźmy prawdę, że Słowo Boże wiecznie trwa.