Propozycje śpiewów - 8 września

oprac. Piotr Braun

dodane 07.09.2015 12:41

Narodzenie Najświętszej Maryi Panny. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Przy obchodzie Narodzenia Twego (zwrotka nr 1)
Nawiązując do antyfony na wejście: „Z radością obchodzimy Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, z Niej wzeszło słońce sprawiedliwości, Chrystus, który jest naszym Bogiem” oraz tajemnicy dnia rozpocznijmy dzisiejszą Mszę świętą śpiewem pieśni mszalnej „Przy obchodzie Narodzenia Twego”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Błogosławiona jesteś, Maryjo (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Podczas procesji z darami ofiarnymi zaśpiewajmy pieśń „Błogosławiona jesteś, Maryjo”, która nawiązuje do fragmentu dzisiejszej Ewangelii.
 
Śpiew na Komunię:
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy” (zwrotki od nr 1 do nr 7)
Antyfona na Komunię świętą brzmi: „Oto Panna porodzi Syna, który wyzwoli swój lud z grzechów”. Zaśpiewajmy pieśń „Przyjdźcie do Mnie wszyscy”, oddając pokłon Panu, którego nieprzebrane miłosierdzie wyzwala nas z niewoli grzechów.
 
Śpiew po Komunii:
Uwielbiaj, duszo moja, Pana (zwrotki od nr 1 do nr 13)
Razem z Najświętszą Maryją Panną uwielbiajmy Pana, który uczynił wielkie rzeczy.
 
Śpiew na błogosławieństwo ziarna siewnego i nasion:
Zdrowaś Maryjo, Bogarodzico (zwrotka nr 3)
W święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny tradycyjne błogosławi się ziarno siewne i nasiona. Podczas tego obrzędu wykonajmy trzecią zwrotkę pieśni „Zdrowaś Maryjo, Bogarodzico”.
 
Śpiew na zakończenie:
Z wyroków nieba Maryja się rodzi (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Zakończmy liturgię dzisiejszego święta śpiewem o Narodzeniu Najświętszej Maryi Panny.