Propozycje śpiewów - 18 września

opra. Piotr Braun

publikacja 12.09.2015 20:57

Świętego Stanisława Kostki, patrona Polski. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Błogosławieni ubodzy i cisi (zwrotki od nr 1 do nr 5)
„Wcześnie osiągnąwszy doskonałość przeżył czasów wiele. Jego dusza podobała się Bogu, dlatego pospieszył i wywiódł go spośród nieprawości” – w dzień świętego Stanisława Kostki wyśpiewajmy tekst błogosławieństw ewangelicznych oddając cześć Bogu Ojcu, który jest źródłem doskonałości.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Naucz nas, Panie (zwrotki od nr 1 do nr 6)
Nawiązując do Ewangelii  oraz do pierwszego czytania, w którym słyszeliśmy, że „kto (…) wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki”, zaśpiewajmy pieśń „Naucz nas, Panie”.
 
Śpiew na Komunię:
O Panie, Ty nam dajesz (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Oto Chleb Aniołów (zwrotki od nr 1 do nr 4)
W antyfonie na Komunię świętą słyszymy: „Podarował im chleb z nieba, chleb Aniołów spożywał człowiek”. Nawiązując do jej treści zaśpiewajmy podczas Komunii świętej jedną z powyższych pieśni.
 
Śpiew po Komunii:
Chwalcie Pana wszyscy (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Uwielbiajmy Boga Ojca, którego wolę powinniśmy wypełniać w swoim życiu, śpiewem psalmu „Chwalcie Pana wszyscy”.
 
Śpiew na zakończenie:
O święty Stanisławie, młodzieży Patronie (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Święty Stanisław Kostka jest patronem młodzieży. Na zakończenie Mszy świętej zaśpiewajmy pieśń „O święty Stanisławie, młodzieży Patronie”, prosząc o jego wstawiennictwo w drodze ku światłu.