Propozycje śpiewów - 21 września

oprac. Piotr Braun

dodane 16.09.2015 16:18

Świętego Mateusza Apostoła. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Idźcie na cały świat (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Podczas procesji na wejście zaśpiewajmy pieśń „Idźcie na cały świat”, która nawiązuje do antyfony na wejście: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu; uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Być bliżej Ciebie chcę (zwrotki od nr 1 do nr 2)
W Ewangelii słyszeliśmy o powołaniu Mateusza na Apostoła. Rozważając słowa Pana Jezusa: „Pójdź za Mną!”, śpiewajmy pieśń „Być bliżej Ciebie chcę”.
 
Śpiew na Komunię:
Pokarmie Aniołów (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Nawiązując do antyfony na Komunię świętą, w której czytamy: „Pan mówi: Nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników”, zaśpiewajmy pieśń „Pokarmie Aniołów”.
 
Śpiew po Komunii:
Pójdźcie błogosławić Pana (zwrotki nr 1, 5)
Oddajmy chwałę dobremu Bogu, śpiewem pieśni „Pójdźcie błogosławić Pana”.
 
Śpiew na zakończenie:
Złącz, Panie, miłujących Cię (zwrotki od nr 1 do nr 3)
W pierwszym czytaniu słyszeliśmy, że „jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich”. Na zakończenie Mszy świętej zaśpiewajmy „Złącz, Panie, miłujących Cię”.