Propozycje śpiewów - XXVIII Niedziela Zwykła

oprac. Piotr Braun

dodane 08.10.2015 11:47

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Pokładam w Panu ufność mą (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Antyfona na wejście brzmi: „Jeśli zachowasz pamięć o grzechu, Panie, Panie, któż się ostoi. Ale Ty, nasz Boże, udzielasz przebaczenia”. W czasie procesji wejścia zaśpiewajmy pieśń „Pokładam w Panu ufność mą” będącą parafrazą antyfony.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Wszystko Tobie dziś oddaję (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Wszystko Tobie oddać pragnę (zwrotki od nr 1 do nr 2)
W Ewangelii słyszeliśmy radę dobrowolnego ubóstwa. Podczas procesji z darami ofiarnymi powierzmy się Jezusowi, śpiewając jedną z powyższych pieśni.
 
Śpiew na Komunię:
Skosztujcie i zobaczcie (zwrotki od nr 1 do nr 8)
Antyfona na Komunię Świętą została wyjęta z psalmu 34, dlatego zaśpiewajmy jego parafrazę – pieśń „Skosztujcie i zobaczcie”.
 
Śpiew po Komunii:
Panie mój, cóż Ci oddać mogę (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Byliśmy ubodzy, ale zostaliśmy ubogaceni łaską Jezusa Chrystusa. Uwielbiajmy Boga za bezmiar Jego łask i za dar duchowego bogactwa śpiewem „Panie mój, cóż Ci oddać mogę”.
 
Śpiew na zakończenie:
Różańcowa Pani nieba, ziemi (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Trwa październik – miesiąc poświęcony Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Uczcijmy zatem Królową Różańca Świętego śpiewem powyższej pieśni.