Propozycje śpiewów - XXIX Niedziela Zwykła

oprac. Piotr Braun

dodane 15.10.2015 12:54

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Boże mocny, Boże cudów (zwrotki od nr 1 do nr 2)
„Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz; nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowa. Strzeż mnie jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł” – nawiązując do treści introitu, śpiewajmy podczas procesji wejścia pieśń „Boże mocny, Boże cudów”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Śpiewaj, śpiewaj sercem całym (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Dzisiejsza liturgia Słowa Bożego koncentruje się wokół zagadnienia służby, której bezdyskusyjnym wzorem jest Jezus Chrystus – cierpiący Sługa Jahwe. Dlatego podczas przygotowania darów zaśpiewajmy pieśń „Śpiewaj, śpiewaj sercem całym”.
 
Śpiew na Komunię:
Panie, dobry jak chleb (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Przyjmując Najświętsze Ciało Jezusa Chrystusa śpiewajmy pieśń „Panie, dobry jak chleb”, dziękując za to, że „przyszedł, aby dać swoje życie na okup za wielu”.
 
Śpiew po Komunii:
O Boże, dzięki Ci składamy (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Po Komunii świętej składajmy Bogu dziękczynienie za Jezusa Chrystusa, który „przyszedł, aby dać swoje życie na okup za wielu”.
 
Śpiew na zakończenie:
Zawitaj, Matko Różańca świętego (zwrotki od nr 1 do nr 6)
Trwa październik – miesiąc poświęcony Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Uczcijmy zatem Królową Różańca Świętego śpiewem powyższej pieśni.