Propozycje śpiewów - XXX Niedziela Zwykła

oprac. Piotr Braun

dodane 20.10.2015 10:43

Lub uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła własnego. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Serce me do Ciebie wznoszę (zwrotki od nr 1 do nr 4)
W nawiązaniu do antyfony na wejście: „Niech się weseli serce szukających Pana. Rozważajcie o Panu i Jego potędze, zawsze szukajcie Jego oblicza” zaśpiewajmy pieśń „Serce me do Ciebie wznoszę”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Panie, umocnij wiarę naszą (zwrotki od nr 1 do nr 5)
W fragmencie Ewangelii o uzdrowieniu niewidomego słyszeliśmy, że to wiara przyczyniła się do uzdrowienia. Prośmy Pana, aby umocnij naszą słabą wiarę, śpiewając powyższą pieśń.
 
Śpiew na Komunię:
O Panie, Ty nam dajesz (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Nawiązując do antyfony komunijnej: „Będziemy się radować ze zbawienia i wielbić imię Pana Boga naszego” śpiewajmy pieśń „O Panie, Ty nam dajesz”.
 
Śpiew po Komunii:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz (zwrotki nr 1, 2, 4)
Dziękujmy naszemu Ojcu za dar wiary, śpiewem „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”.
 
Śpiew na zakończenie:
Do Królowej Różańcowej (zwrotki od nr 1 do nr 5)

Trwa październik – miesiąc poświęcony Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Uczcijmy zatem Królową Różańca Świętego śpiewem powyższej pieśni.

 

Rocznica poświęcenia kościoła na następnej stronie.

Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła własnego

Śpiew na wejście:
Jak miłe przybytki nam dał (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Antyfona na wejście brzmi: „Pełen majestatu jest Bóg w swojej świątyni. Bóg naszych ojców sam daje swojemu ludowi potęgę i siłę. Niech będzie Bóg błogosławiony”. W dzisiejszą uroczystość podejmijmy śpiew, w których wyrażamy radość z naszych świątyń.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Boże, obdarz Kościół Twój (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Dom Boży pełen chwały (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Kościół święty został oparty na Skale. Składając na ołtarzu Pańskim chleb i wino, prośmy Boga Ojca, aby chronił swój Kościół i obdarzył go jednością oraz pokojem.
 
Śpiew na Komunię:
Jezu, Jezu do mnie przyjdź (zwrotki od nr 1 do nr 6)
W antyfonie komunijnej słyszymy przypomnienie, że „jesteśmy świątynią Boga i Duch Boży w nas mieszka. Świątynia Boga jest święta, a my nią jesteśmy”. Wyrażając tę myśl i zapraszając Jezusa do naszych serc, śpiewajmy pieśń „Jezu, Jezu do mnie przyjdź”.
 
Śpiew po Komunii:
Dziękczynne pieśni śpiewajmy (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Składajmy dziękczynienie dobremu Bogu i prośmy, aby zjednoczył Kościół święty.
 
Śpiew na zakończenie:
Nie rzucim, Chryste (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Na zakończenie zapewnijmy Jezusa Chrystusa, że nie porzucimy Jego świątyń, w których na nas czeka każdego dnia.