Propozycje śpiewów - Dzień Zaduszny

oprac. Piotr Braun

dodane 28.10.2015 11:04

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Pierwsza Msza święta

Śpiew na wejście:
Nie zna śmierci (zwrotki nr 1, 2, 5)
Nawiązując do antyfony na wejście: „Jezus umarł i zmartwychwstał, a Bóg przez Niego przywróci do życia tych, którzy umarli w Jezusie. Jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy będą ożywieni”, rozpocznijmy Mszę świętą śpiewem pieśni „Nie zna śmierci”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
U Ciebie, Boże, miłosierdzia wzywam (zwrotka nr 1)
Liturgia Słowa Bożego pierwszej Mszy świętej czyni nas świadkami śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Podczas procesji z darami zaśpiewajmy pieśń za zmarłych „U Ciebie, Boże, miłosierdzia wzywa”, prosząc o ocalenie dla dusz wszystkich zmarłych.
 
Śpiew na Komunię:
Jam jest Chleb Życia (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Antyfona komunijna brzmi: „Ja jestem zmartwychwstanie i życie, kto wierzy we Mnie, choćby i umarł, żyć będzie, a każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”, dlatego podczas Komunii Świętej zaśpiewajmy pieśń „Jam jest Chleb Życia”.
 
Śpiew po Komunii:
Panie mój, cóż Ci oddać mogę (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Po Komunii Świętej uwielbiajmy naszego Pana śpiewem pieśni „Panie mój, cóż Ci oddać mogę”, która nawiązuje do dzisiejszego psalmu responsoryjnego.
 
Śpiew na zakończenie:
Witaj, Królowo nieba (zwrotki od nr 1 do nr 6)
Na zakończenie Mszy świętej zaśpiewajmy parafrazę antyfony maryjnej „Salve Regina, Mater misericordiae”.

Druga Msza święta

Śpiew na wejście:
Racz wiekuiste dać odpoczywanie (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Nawiązując do antyfony na wejście: „Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci”, rozpocznijmy Mszę świętą śpiewem pieśni „Racz wiekuiste dać odpoczywanie”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Na Twoje słowo, Panie Jezu Chryste (zwrotka nr 1)
U Ciebie, Boże, miłosierdzia wzywam (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Liturgia Słowa Bożego drugiej Mszy świętej czyni nas świadkami wskrzeszenia Łazarza oraz słów Jezusa do Marty: „Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?”. Podczas procesji z darami zaśpiewajmy jedną z powyższych pieśni. Tekst refrenu pieśni „Na Twoje słowo, Panie Jezu Chryste” należy zmienić na: „Otwórz tym duszom (…) i daj im (…)”.
 
Śpiew na Komunię:
Wieczny odpoczynek (zwrotki od nr 1 do nr 10)
Antyfona komunijna brzmi: „Światłość wiekuista niechaj im świeci, o Panie, wśród Świętych Twoich na wieki, bo jesteś pełen dobroci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, wśród Świętych Twoich na wieki, bo jesteś pełen dobroci”, dlatego podczas Komunii Świętej zaśpiewajmy antyfonę „Wieczny odpoczynek” z psalmem 50 (zob. Obrzędy pogrzebu – procesja do kościoła).
 
Śpiew po Komunii:
Dzięki, o Panie (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Po Komunii Świętej uwielbiajmy naszego Pana śpiewem pieśni „Dzięki, o Panie”, w której dziękujemy Bogu za to, że przywraca nam życie.
 
Śpiew na zakończenie:
Witaj, Królowo nieba (zwrotki od nr 1 do nr 6)
Na zakończenie Mszy świętej zaśpiewajmy parafrazę antyfony maryjnej „Salve Regina, Mater misericordiae”.

Trzecia Msza święta

Śpiew na wejście:
U Ciebie, Boże, miłosierdzia wzywam (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Nawiązując do antyfony na wejście: „Bóg, który wskrzesił z martwych Jezusa Chrystusa, przywróci do życia nasze śmiertelne ciało, mocą mieszkającego w nas swojego Ducha”, rozpocznijmy Mszę świętą śpiewem pieśni „U Ciebie, Boże, miłosierdzia wzywam”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Racz wiekuiste dać odpoczywanie (zwrotki nr 1 i 3)
Liturgia Słowa Bożego trzeciej Mszy świętej buduje w nas wiarę w Boga, który dla swoich dzieci przygotował w niebie mieszkanie. Podczas procesji z darami zaśpiewajmy pieśń „Racz wiekuiste dać odpoczywanie”.
 
Śpiew na Komunię:
Ciebie całą duszą pragnę (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Antyfona komunijna brzmi: „Oczekujemy naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciała śmiertelne na podobne do swojego ciała uwielbionego”, dlatego podczas Komunii Świętej zaśpiewajmy psalm „Ciebie całą duszą pragnę”.
 
Śpiew po Komunii:
O Panie, Tyś moim Pasterzem (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Po Komunii Świętej uwielbiajmy naszego Pana śpiewem psalm „O Panie, Tyś moim Pasterzem”, w której wyrażamy nadzieję, że zamieszkamy z Panem na wieki.
 
Śpiew na zakończenie:
Witaj, Królowo nieba (zwrotki od nr 1 do nr 6)
Na zakończenie Mszy świętej zaśpiewajmy parafrazę antyfony maryjnej „Salve Regina, Mater misericordiae”.