Propozycje śpiewów - 9 listopada

oprac. Piotr Braun

dodane 05.11.2015 11:25

Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Boże, obdarz Kościół Twój (zwrotki od nr 1 do nr 6)
Nawiązując do antyfony na wejście: „Ujrzałem miasto święte, Jeruzalem nowe, zstępujące z nieba od Boga, ozdobione jak oblubienica przystrojona dla swego męża”, podczas procesji wejścia zaśpiewajmy pieśń „Boże, obdarz Kościół Twój”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Jak miłe przybytki nam dał (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Podczas procesji z darami zaśpiewajmy pieśń „Jak miłe przybytki nam dał”, aby wyrazić naszą wdzięczność za kościoły, w których doświadczamy szczególnej obecności i opieki Boga Ojca.
 
Śpiew na Komunię:
Czcigodne to mieszkanie (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Kościół to nie tylko dom z kamieni (zwrotki od nr 1 do nr 3)
„Jako żywe kamienie tworzymy duchową świątynię, świętą wspólnotę kapłańską” – wyraźmy myśl antyfony komunijnej dzisiejszego święta śpiewem jednej z zaproponowanych pieśni.
 
Śpiew po Komunii:
O Boże, dzięki Ci składamy (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Uwielbiajmy naszego Boga śpiewem pieśni „O Boże, dzięki Ci składamy”, w której prosimy, aby Pan zgromadził nas w jeden Kościół.
 
Śpiew na zakończenie:
Weź w swą opiekę (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Bazylika Laterańska jest katedrą biskupa Rzymu – Ojca Świętego. W dzisiejsze święto prośmy Najświętszą Maryję Pannę, aby miała w opiece papieża Franciszka.