Propozycje śpiewów - Chrystusa Króla

oprac. Piotr Braun

dodane 16.11.2015 20:50

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Idziesz przez wieki (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Przez śmierć bolesną (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Dzisiejszy introit brzmi: „Baranek, który został zabity * godzien jest wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i uwielbienie, * Jemu chwała i panowanie na wieki wieków”. Oddajmy cześć Jezusowi Chrystusowi, Królowi Wszechświata śpiewem pieśni „Idziesz przez wieki” i/lub „Przez śmierć bolesną”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Chrystus Wodzem z psalmem 116
Jezus Chrystus jest władcą całej ziemi. Składając na ołtarzu dar chleba i wina wraz ze wszystkimi narodami śpiewajmy pieśń „Chrystus Wodzem” z psalmem 116 („Boga naszego chwalcie”).
 
Śpiew na Komunię:
Cóż Ci, Jezu, damy (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Otwórzcie drzwi Chrystusowi (zwrotki od nr 1 do nr 3) – Skarbiec pieśni kościelnych, nr 347
W majestacie na niebieskim tronie (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Antyfona komunijna brzmi: „Pan zasiada na tronie jako Król na wieki. Pan obdarzy swój lud pokojem”. Wyraźmy jej myśl śpiewając pieśń „Otwórzcie drzwi Chrystusowi” i/lub „W majestacie na niebieskim tronie”.
 
Śpiew po Komunii:
Dziękczynne pieśni śpiewajmy (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Po Komunii Świętej zaśpiewajmy pieśń „Dziękczynne pieśni śpiewajmy”, w której wyrażamy radość z budowy Królestwa Bożego w naszych sercach.
 
Śpiew na zakończenie:
Króluj nam, Chryste (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Najświętsze Serce Boże (1x3)
Na zakończenie zaśpiewajmy pieśń „Króluj nam, Chryste”. Jeśli miało miejsce poświęcenie rodziny ludzkiej Jezusowi Chrystusowi, na zakończenie należy zaśpiewać „Najświętsze Serce Boże”.