Propozycje śpiewów - 30 listopada

oprac. Piotr Braun

dodane 24.11.2015 12:09

Św. Andrzeja Apostoła. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Ten, co pierwszy z uczniów Jana (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Rozpocznijmy dzisiejszą Mszę świętą śpiewem pieśni „Ten, co pierwszy z uczniów Jana”, uwielbiajmy życie i męczeńską śmierć świętego Andrzeja.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Idźcie na cały świat (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Wysłuchawszy opisu powołania przez Jezusa Apostołów, zaśpiewajmy podczas przygotowania darów pieśń „Idźcie na cały świat”.
 
Śpiew na Komunię:
Ciebie całą duszą pragnę (zwrotki od nr 1 do nr 4)
„Andrzej powiedział do swojego brata, Szymona: * Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. * I przyprowadził go do Jezusa” – odwołując się do głównej myśli antyfony komunijnej, zaśpiewajmy psalm „Ciebie całą duszą pragnę”.
 
Śpiew po Komunii:
Boże, zmiłuj się nad nami (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Chwalmy wszyscy naszego Pana i prośmy, aby wszystkie ludy i narody przyjęły zbawienie.
 
Śpiew na zakończenie:
Być bliżej Ciebie chcę (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Zakończmy dzisiejszą Mszę świętą śpiewem pieśni „Być bliżej Ciebie chcę”, wyrażając gotowość pójścia za Jezusem, który świętego Andrzeja i Apostołów uczynił rybakami ludzi.