Propozycje śpiewów - II Niedziela Adwentu

oprac. Piotr Braun

publikacja 02.12.2015 20:50

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
W tym świętym czasie oczekiwania (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Antyfona na wejście zapowiada: „Ludu Boży, oto Pan przyjdzie, by zbawić narody; * Pan da posłyszeć swój głos pełen chwały * i uraduje się wasze serce”. W nawiązaniu do antyfony na wejście, jak i do Ewangelii, śpiewajmy hymn „W tym świętym czasie oczekiwania”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Oto Pan przybywa (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Bohaterem dzisiejszej Ewangelii jest święty Jan Chrzciciel, który zgodnie z zapowiedzią proroka Izajasza wzywał do przygotowywania drogi dla przychodzącego Pana. Składając na ołtarzu chleb i wino, zaśpiewajmy pieśń „Oto Pan przybywa”.
 
Śpiew na Komunię:
Ciebie całą duszą pragnę (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Antyfona na Komunię Świętą głosi: „Powstań, Jeruzalem, i stań na miejscu wysokim, * i zobacz radość, którą otrzymasz od twego Boga”. W nawiązaniu do jej treści, zaśpiewajmy powyższe pieśni, które wyrażają radość z opieki naszego Pana („Ciebie całą duszą pragnę”, zwrotka nr 4) i zarazem wezwanie do radości („Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry”, zwrotka nr 4).
 
Śpiew po Komunii:
Boże, zmiłuj się nad nami (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Z Ewangelii wypływa nadzieja, że „wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”. Przyjąwszy Najświętsze Ciało Pańskie, śpiewajmy wraz z wszystkimi narodami psalm „Boże, zmiłuj się nad nami”.
 
Śpiew na zakończenie:
Już przyjdzie Pan, Zbawiciel nasz (zwrotki od nr 1 do nr 4) – „Chwalcie Pana”, Katowice 1990, s. 249
Przybądź, Panie, bo czekamy (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Mszę świętą II Niedzieli Adwentu zakończmy śpiewem jednej z powyższych pieśni, które nawiązują do zasadniczej myśli dzisiejszej liturgii.