Propozycje śpiewów - Narodzenie Pańskie

oprac. Piotr Braun

dodane 22.12.2015 19:08

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Wieczorna Msza święta wigilijna

Śpiew na wejście:
Przystąpmy do szopy (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Pierwszą Mszę świętą uroczystości Narodzenia Pańskiego rozpocznijmy śpiewem kolędy „Przystąpmy do szopy”, której treść nawiązuje do introitu: „Dzisiaj poznacie, że Pan przyjdzie, aby nas zbawić, * a rano ujrzycie Jego chwałę”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Dzisiaj w Betlejem (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Dzisiaj w Betlejem narodził się „Jezus, zwany Chrystusem”, którego rodowód wywodzi się od Abrahama. Składając na ołtarzu dar chleba i wina śpiewajmy „Dzisiaj w Betlejem”.
 
Śpiew na Komunię:
Z nieba wysokiego (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Antyfona na Komunię brzmi: „Objawi się chwała Pańska * i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie przychodzące od naszego Boga”. Podczas Komunii świętej śpiewem kolędy „Z nieba wysokiego” wyraźmy prawdę, że nasze zbawienie jest w rękach Bożej Dzieciny (por. zwrotka nr 5).
 
Śpiew po Komunii:
Ciebie, Boga, wysławiamy (zwrotki od nr 1 do nr 14)
Śpiewem „Te Deum” wysławiajmy dobrego Boga, który dał nam swojego Syna narodzonego z Dziewicy Maryi.
 
Śpiew na zakończenie:
Wiwat dzisiaj Boskiej istości (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Na zakończenie wykonajmy kolędę „Wiwat dzisiaj Boskiej istości”, która wzywa nas do radości z narodzin Pana Jezusa.

Msza święta w nocy (Pasterka)

Śpiew na wejście:
Wśród nocnej ciszy (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Antyfony na wejście Mszy świętej w nocy głoszą: „Pan rzekł do mnie: Ty jesteś moim Synem, * Ja Ciebie dziś zrodziłem” oraz „Radujmy się wszyscy w Panu, * dzisiaj narodził się nam Zbawiciel. * Dzisiaj prawdziwy pokój zstąpił z nieba na ziemię”. Wyraźmy radość z Narodzenia Pańskiego śpiewem kolędy „Wśród nocnej ciszy”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Gdy się Chrystus rodzi (zwrotki od nr 1 do nr 7)
W nawiązaniu do Ewangelii, która przedstawia scenę narodzenia Pana Jezusa i oddania Mu hołdu przez pasterzy, śpiewajmy podczas procesji z darami „Gdy się Chrystus rodzi”.
 
Śpiew na Komunię:
Bóg się rodzi, moc truchleje (zwrotki nr 1, 2, 3, 5)
Niepojęte dary dla nas daje (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Podczas Komunii świętej śpiewajmy ww. kolędy, które korespondują z antyfoną komunijną: „Słowo stało się ciałem * i oglądaliśmy Jego chwałę”.
 
Śpiew po Komunii:
Ciebie, Boga, wysławiamy (zwrotki od nr 1 do nr 14)
Śpiewem „Te Deum” wysławiajmy dobrego Boga, który dał nam swojego Syna narodzonego z Dziewicy Maryi.
 
Śpiew na zakończenie:
Cicha noc, święta noc (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Na zakończenie Pasterki rozważmy scenę z dzisiejszej Ewangelii, śpiewem kolędy „Cicha noc, święta noc”.

Msza święta o świcie

Śpiew na wejście:
Gdy się Chrystus rodzi (zwrotki od nr 1 do nr 7)
Mszę świętą o świcie rozpocznijmy śpiewem kolędy „Gdy się Chrystus rodzi”, która nawiązuje do antyfony: „Światło zabłysło dzisiaj nad nami, * bo Chrystus nam się narodził. * Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, * Bóg Mocny, * Książę Pokoju, * Ojciec Wieczności, * a Jego królestwu nie będzie końca”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Anioł pasterzom mówił (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Wraz z pasterzami pośpieszmy do Betlejem, gdzie ujrzymy Maryję, Józefa i Niemowlę złożone w żłobie.
 
Śpiew na Komunię:
Tryumfy, Króla niebieskiego (zwrotki od nr 1 do nr 8)
Przyjmując Najświętsze Ciało Pańskie śpiewajmy kolędę „Tryumfy, Króla niebieskiego”, która wyraża myśl antyfony komunijnej: „Raduj się wielce, Córo Syjonu, * wołaj radośnie, Córo Jeruzalem. * Oto Król twój przychodzi do ciebie, * Święty i Zbawiciel świata”.
 
Śpiew po Komunii:
Ciebie, Boga, wysławiamy (zwrotki od nr 1 do nr 14)
Śpiewem „Te Deum” wysławiajmy dobrego Boga, który dał nam swojego Syna narodzonego z Dziewicy Maryi.
 
Śpiew na zakończenie:
Przybieżeli do Betlejem (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Na zakończenie Mszy świętej rozważmy scenę z dzisiejszej Ewangelii, śpiewem kolędy „Przybieżeli do Betlejem”.

Msza święta w dzień

Śpiew na wejście:
Dzieciątko się narodziło (zwrotki nr 1, 2, 5, 6)
Pójdźmy wszyscy do stajenki (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Antyfona na wejście brzmi: „Dziecię nam się narodziło i Syn został nam dany; * na Jego ramionach spoczęła władza, * i nazwano Go Zwiastunem Bożych zamiarów”. Wyraźmy jej myśl śpiewem jednej z powyższych kolęd.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Bóg się rodzi, moc truchleje (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Nawiązując do Prologu Ewangelii świętego Jana, podczas procesji z darami ofiarnym wykonajmy kolędę „Bóg się rodzi, moc truchleje”.
 
Śpiew na Komunię:
Ach, witajże pożądana (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Pasterze mili, coście widzieli (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Z narodzenia Pana (zwrotki od nr 1 do nr 6)
W nawiązaniu do antyfony na Komunię świętą: „Ujrzały wszystkie krańce ziemi * zbawienie przychodzące od naszego Boga”, podczas Komunii świętej wykonajmy powyższe kolędy.
 
Śpiew po Komunii:
Ciebie, Boga, wysławiamy (zwrotki od nr 1 do nr 14)
Śpiewem „Te Deum” wysławiajmy dobrego Boga, który dał nam swojego Syna narodzonego z Dziewicy Maryi.
 
Śpiew na zakończenie:
Niepojęte dary dla nas daje (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Na zakończenie Mszy świętej rozważmy dzisiejszą Ewangelię śpiewem „Niepojęte dary dla nas daje”.