Propozycje śpiewów - 26 grudnia

oprac. Piotr Braun

dodane 22.12.2015 19:13

Św. Szczepana, pierwszego męczennika. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Mizerna, cicha stajenka (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Do dzisiejszego święta wprowadza nas antyfona na wejście: „Bramy nieba otworzyły się przed świętym Szczepanem, * który został uwieńczony chwałą, jako pierwszy z męczenników”. W radości Narodzenia Pańskiego śpiewajmy kolędę „Mizerna, cicha stajenka”, w której czwartej zwrotce śpiewamy: „Długo czekali, długo wzdychali, * aż niebo rozgorzało. * Piekło zawarte, niebo otwarte, * Słowo się Ciałem stało!”
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Przystąpmy do szopy (zwrotki od nr 1 do nr 2)
W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy, że „kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony”. W czasie przygotowania darów śpiewajmy kolędę „Przystąpmy do szopy”.
 
Śpiew na Komunię:
Ach, ubogi żłobie (zwrotki od nr 1 do nr 7)
Święty Szczepan, w czasie kamieniowania, wołał: „Panie Jezu, przyjmij ducha mego” (por. antyfona na Komunię). Przyjmując Ciało Pańskie prośmy Pana Jezusa o zmiłowanie i ofiarujmy Mu nasze skruszone serca.
 
Śpiew po Komunii:
Pośpieszcie już wszyscy (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Po Komunii świętej uwielbiajmy dobrego Boga śpiewem kolędy „Adeste fideles”.
 
Śpiew na zakończenie:
Nie było miejsca dla Ciebie (zwrotki od nr 1 do nr 5)
W Ewangelii słyszeliśmy o nienawiści do wierzących w Chrystusa. Na zakończenie zaśpiewajmy przejmującą kolędę „Nie było miejsca dla Ciebie”.