Propozycje śpiewów - 28 grudnia

opra. Piotr Braun

dodane 22.12.2015 19:20

Świętych Młodzianków. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
W dzień Boże Narodzenia weseli ludzie (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Liturgię dzisiejszego święta rozpocznijmy śpiewem kolędy, która opisuje rzeź niewiniątek.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
W żłobie leży, któż pobieży (zwrotki od nr 6 do nr 7)
Nawiązując do Ewangelii, w której słyszeliśmy o śmierci niewinnych dzieci w Betlejem, zaśpiewajmy podczas procesji z darami 6. i 7. zwrotkę kolędy „W żłobie leży, któż pobieży”.
 
Śpiew na Komunię:
Nie było miejsca dla Ciebie (zwrotki od nr 1 do nr 5)
W nawiązaniu do antyfony na Komunię Świętą: „Dzieci z Betlejem zostały wykupione spośród ludzi * na pierwociny dla Boga i dla Baranka. * Towarzyszą Barankowi, dokądkolwiek idzie”, jak również do tajemnicy dnia, zaśpiewajmy kolędę „Nie było miejsca dla Ciebie”.
 
Śpiew po Komunii:
Ach, witajże pożądana (zwrotki od nr 3 do nr 4)
Po Komunii Świętej uwielbiajmy Pana Boga śpiewem wskazanych zwrotek kolędy „Ach, witajże pożądana”.
 
Śpiew na zakończenie:
A wczora z wieczora (zwrotki od nr 1 do nr 10)
Na zakończenie zaśpiewajmy kolędę „A wczora z wieczora”.