Propozycje śpiewów - II Niedziela Zwykła

oprac. Piotr Braun

publikacja 14.01.2016 20:42

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Boże, zmiłuj się nad nami (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Introit II Niedzieli Zwykłej został zaczerpnięty z psalmu 65: „Niechaj Cię wielbi, Boże, cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie, * niech wysławia Twoje imię, o Najwyższy”. Dlatego podczas procesji wejścia śpiewajmy psalm „Boże, zmiłuj się nad nami”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Mesyjasz przyszedł na świat prawdziwy (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Ewangelista przeniósł nas do Kany Galilejskiej, gdzie byliśmy świadkami pierwszego cudu Jezusa Chrystusa. Składając na ołtarzu dar chleba i wina zaśpiewajmy pieśń „Mesyjasz przyszedł na świat prawdziwy”.
 
Śpiew na Komunię:
O Panie, Tyś moim Pasterzem (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Bóg jest miłością, zbawieniem (zwrotki od nr 1 do nr 6)
Kościół podaje nam dzisiaj dwie antyfony na Komunię świętą: „Stół dla mnie zastawiasz, * kielich mój jest pełny po brzegi” oraz „Poznaliśmy i uwierzyliśmy, że Bóg nas miłuje”. Podczas Komunii świętej wykonajmy jedną z powyższych pieśni.
 
Śpiew po Komunii:
Gdy się Chrystus rodzi (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Psalm responsoryjny zaprasza nas do głoszenia chwały Pana pośród wszystkich narodów. Posłuszni wezwaniu psalmisty – zgodnie z polską tradycją – uwielbiajmy Pana śpiewem kolędy „Gdy się Chrystus rodzi”.
 
Śpiew na zakończenie:
Przybieżeli do Betlejem (zwrotki od nr 1 do nr 8)
Liturgię dzisiejszej Mszy świętej zakończmy śpiewem kolędy „Przybieżeli do Betlejem”.