Propozycje śpiewów - II Niedziela Wielkiego Postu

oprac. Piotr Braun

dodane 16.02.2016 09:55

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Bądź mi litościw (zwrotki od nr 1 do nr 6)
W II Niedzielę Wielkiego Postu słyszymy dwie antyfony na wejście: „O Tobie mówi moje serce: * Szukaj Jego oblicza. * Będę szukał oblicza Twego, Panie, * nie zakrywaj przede mną swojej twarzy” oraz „Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, * na swoją miłość, która trwa od wieków, * niech nasi wrogowie nie triumfują nad nami. * Wybaw nas, Boże Izraela, * ze wszystkich naszych ucisków”. Nawiązując do ich treści, w czasie procesji wejścia przyzywajmy miłosierdzia Bożego śpiewem pieśni „Bądź mi litościw”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Boże, lud Twój czcią przejęty (zwrotka nr 1)
Którzy Chrystusa z tęsknotą szukacie (zwrotki od nr 1 do nr 5) – Exsultate Deo, nr 46
W refrenie psalmu responsoryjnego słyszeliśmy, że Pan Bóg jest naszym światłem i zbawieniem, który nie odpycha swoich dzieci. Natomiast Ewangelia przytacza nam opis Przemienienia Pańskiego. Dlatego w czasie przygotowania darów zaśpiewajmy jedną z powyższych pieśni.
 
Śpiew na Komunię:
Ojciec nam powierzył Słowo (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Witam Cię, witam (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Antyfona na Komunię świętą została zaczerpnięta z Ewangelii według świętego Mateusza: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, * Jego słuchajcie”. Przyjmując Najświętsze Ciało Pańskie, zaśpiewajmy pieśń „Ojciec nam powierzył Słowo” lub „Witam Cię, witam”.
 
Śpiew po Komunii:
Duszo Chrystusowa (zwrotka nr 1)
Pan jest naszym światłem i zbawieniem. Po Komunii świętej uwielbiajmy dobrego Boga, który broni nas od złego wroga.
 
Śpiew na zakończenie:
W krzyżu cierpienie (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Liturgię II Niedzieli Wielkiego Postu zakończmy śpiewem pieśni, w której uwielbiamy krzyż Chrystusa – źródło miłości i zbawienia.