Propozycje śpiewów - III Niedziela Wielkiego Postu

oprac. Piotr Braun

dodane 16.02.2016 10:00

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Boże litościwy, zmiłuj się nade mną (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Nawróć się, ludu w pokorze (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Dzisiejsze antyfony na wejście brzmią: „Oczy moje są zwrócone ku Panu, * bo On uwalnia moje nogi z sidła. * Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, * bo jestem samotny i nieszczęśliwy” oraz „Gdy zajaśnieje w was moja świętość, * zgromadzę was ze wszystkich krajów i wyleję na was wodę czystą, * i będziecie obmyci z wszelkich nieprawości waszych, * i dam wam ducha nowego”. W nawiązaniu do ich treści śpiewamy podczas introitu powyższe pieśni.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Bliskie jest Królestwo Boże (zwrotki nr 1, 2, 3, 6)
Jesteśmy wezwani do nawrócenia. Wyraźmy tę prawdę, śpiewając w czasie procesji z darami pieśń „Bliskie jest Królestwo Boże”.
 
Śpiew na Komunię:
Gdzie w uroczystej cichości (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Jezusa ukrytego (zwrotki od nr 1 do nr 2)
„Wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, * gdzie złoży swe pisklęta: * przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, * Królu mój i Boże. * Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, * nieustannie wielbiąc Ciebie” – brzmi antyfona komunijna. Podczas Komunii świętej śpiewajmy więc zaproponowane wyżej pieśni.
 
Śpiew po Komunii:
O Krwi najdroższa (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Po Komunii świętej uwielbiajmy Pana Boga za Krew Zbawiciela, która nas odkupiła i obmyła ze wszystkich grzechów.
 
Śpiew na zakończenie:
Miłosierdziem Twoim, Panie (zwrotki od nr 1 do nr 4)
W każdym strapieniu (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Na zakończenie Mszy świętej uwielbiajmy Miłosierdzie Boże.