Propozycje śpiewów - IV Niedziela Wielkiego Postu

oprac. Piotr Braun

dodane 02.03.2016 21:12

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Nieskończona, najśliczniejsza, Jezu miłości (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Nawiązując do antyfony na wejście („Raduj się, Jerozolimo, * zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. * Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni, * weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy”), rozpocznijmy liturgię IV Niedzieli Wielkiego Postu śpiewem pieśni, która naszego Pana nazywa pociecha, radością, rozkoszą i słodkością.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Miłosierdziem Twoim, Panie (zwrotki od nr 2 do nr 3)
O Jezu, Jezu ja proszę (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Podczas Ewangelii słyszeliśmy przypowieść o synu marnotrawnym, dlatego podczas przygotowania darów ofiarnych śpiewajmy jedną z powyższych pieśni.
 
Śpiew na Komunię:
Jeden chleb (zwrotki od nr 1 do nr 2)
„Synu, trzeba się weselić, * gdyż brat twój był umarły, a znów ożył, * zaginął, a odnalazł się” – brzmi antyfona komunijna. Przypowieść o synu marnotrawnym koresponduje z przypowieścią o zaginionej owcy, dlatego podczas Komunii świętej zaśpiewajmy zatem pieśń „Jeden chleb”.
 
Śpiew po Komunii:
Dzięki, o Boże Ojcze (zwrotki od nr 1 do nr 9)
Przyjąwszy Ciało Pańskie dziękujemy dobremu Bogu za Pokarm duchowy, a także za to, że przebacza nam nasze grzechy i przygarnia nas do siebie.
 
Śpiew na zakończenie:
Tysiąckroć bądź pozdrowiony, o Krzyżu prześwięty (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Na zakończenie Mszy świętej oddajmy cześć Krzyżowi Świętemu.