Propozycje śpiewów - 19 marca

oprac. Piotra Braun

dodane 17.03.2016 11:26

Uroczystość świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Duszo moja, niech pieśń twoja (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Radując się z uroczystości świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, i nawiązując do antyfony na wejście: „Oto sługa wierny i roztropny, * któremu Pan powierzył swoją rodzinę” wykonajmy pieśń „Duszo moja, niech pieśń twoja”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Kto los swój złożył w ręce Boga (zwrotki nr 1, 3)
W drugim czytaniu słyszeliśmy, że Abraham „wbrew nadziei uwierzył nadziei”. Życie Abrahama i świętego Józefa uczy nas bezgranicznego zaufania Bogu. Dlatego podczas przygotowania darów zaśpiewajmy pieśń „Kto los swój złożył w ręce Boga”.
 
Śpiew na Komunię:
Jezusa ukrytego (zwrotki od nr 1 do nr 2)
W nawiązaniu do antyfony komunijnej: „Sługo dobry i wierny, * wejdź do radości Twojego Pana” zaśpiewajmy pieśń „Jezusa ukrytego”, której wyrażamy nadzieję przebywania w radości naszego Pana.
 
Śpiew po Komunii:
Będę śpiewał Tobie (3 razy)
Bóg Abrahama, który powierzył świętemu Józefowi pieczę nad Jezusem i Maryją, jest naszą nadzieją. Uwielbiajmy Go zatem śpiewem „Będę śpiewał Tobie”.
 
Śpiew na zakończenie:
Szczęśliwy, kto sobie Patrona (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Liturgię dzisiejszej uroczystości zakończmy śpiewem ku czci świętego Józefa.