Propozycje śpiewów - Poniedziałek Wielkanocny

oprac. Piotr Braun

dodane 22.03.2016 22:35

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiewy na wejście:
Alleluja, żyw już jest (zwrotki nr 1, 3, 5)
Antyfony na wejście Poniedziałku Oktawy Wielkanocnej ukazują prawdę, że Chrystus, który zmartwychwstał, jak zapowiedział, prowadzi nas „do ziemi opływającej mlekiem i miodem”.
 
Sekwencja wielkanocna:
Niech w święto radosne
Przed Ewangelią - podczas Oktawy Wielkanocy - można zaśpiewać sekwencję wielkanocną.
 
Śpiewy na przygotowanie darów:
Chrystus zmartwychwstan jest (zwrotki od nr 1 do nr 6)
Dzisiejsza Ewangelia uczyniła nas świadkami spotkania Zmartwychwstałego Jezusa z niewiastami. W czasie procesji z darami ofiarnymi wykonajmy pieśń „Chrystus zmartwychwstan jest”.
 
Śpiewy na Komunię:
Dziś Chrystus, Król wiecznej chwały (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Nie zna śmierci Pan (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Śmierć nie ma władzy nad Chrystusem, który zmartwychwstając, już więcej nie umiera – nawiązując do antyfony na Komunię, śpiewajmy pieśni „Dziś Chrystus, Król wiecznej chwały” oraz „Nie zna śmierci Pan:
.
Śpiew po Komunii:
Panie mój, cóż Ci oddać mogę? (zwrotki nr 1, 3)
Psalm responsoryjny głosi pochwałę Bożej Opatrzności. Dziękując Bogu Ojcu za Ciało Pańskie, śpiewajmy pieśń „Panie mój, cóż Ci oddać mogę?”, w której chwalimy Pana za łaski i za prowadzenie nas po drogach naszego życia.
 
Śpiewy na zakończenie:
Chrystus Pan zmartwychwstał (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Na zakończenie wykonajmy pieśń „Chrystus Pan zmartwychwstał”, która nawiązuje do jednej z antyfon na wejście: „Chrystus zmartwychwstał, jak zapowiedział, radujmy się wszyscy, ponieważ króluje na wieki. Alleluja”.