Propozycje śpiewów - 4 kwietnia

oprac. Piotr Braun

dodane 30.03.2016 12:00

Zwiastowanie NMP. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiewy na wejście:
Błogosławiona jesteś, Maryjo (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Już przyjdzie Pan, Zbawiciel nasz (zwrotki od nr 1 do nr 4) – „Chwalcie Pana”, Katowice 1990, s. 249
Antyfona na wejście brzmi: „Chrystus przychodząc na świat, mówi: * Oto idę, abym spełniał wolę Twoją, Boże. Alleluja”. Radując się z uroczystości Zwiastowania Pańskiego zaśpiewajmy jedną z powyższych pieśni.
 
Śpiewy na przygotowanie darów:
Po upadku człowieka grzesznego (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam moment zwiastowania Maryi, że będzie Matką Syna Bożego. Podczas procesji z darami ofiarnymi, zaśpiewajmy pieśń „Po upadku człowieka grzesznego”.
 
Śpiewy na Komunię:
Archanioł Boży Gabryel (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Daj mi Jezusa, o Matko moja (zwrotki od nr 1 do nr 5)
W antyfonie na Komunię czytamy: „Oto Panna pocznie i porodzi Syna, * i nazwą Go imieniem Emmanuel. Alleluja”. Przyjmując Najświętsze Ciało naszego Zbawiciela, wyrażajmy myśl antyfony komunijnej śpiewem „Archanioł Boży Gabryel” oraz/lub „Daj mi Jezusa, o Matko moja”.
 
Śpiew po Komunii:
O Boże, dzięki Ci składamy (zwrotki od nr 1 do nr 3)
„Słowo stało się ciałem i zamieszkało między” – uwielbiajmy Pana Boga, dziękując za przyjście Jezusa Chrystusa, który pozostał „z nami w doczesności i po wieczny czas”.
 
Śpiewy na zakończenie:
Wesel się, Królowo miła (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Mszę świętą uroczystości Zwiastowania Pańskiego zakończmy śpiewem wielkanocnej antyfony ku czci Najświętszej Maryi Panny.