Propozycje śpiewów - 23 kwietnia

oprac. Piotr Braun

publikacja 19.04.2016 10:21

Św. Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski.

Śpiew na wejście:
Sławny w męczenników gronie (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Rozważając antyfonę na wejście: „Jak ziemia daje swój urodzaj i jak ogród rodzi swe nasienie, * tak Bóg sprawi, że wobec narodów ukaże się Twoja sprawiedliwość i Twoja chwała. * Alleluja”, oddajmy cześć świętemu Wojciechowi śpiewem „Sławny w męczenników gronie”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Uczcie się ode Mnie (zwrotki od nr 7 do nr 11)
Podczas procesji z darami powtórzmy słowa Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii.
 
Śpiew na Komunię:
O Panie, otwierasz rękę swoją (zwrotki od nr 1 do nr 3) – Droga do Nieba, nr 656
Panie, dobry jak chleb (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Antyfona komunijna jest powtórzeniem słów Pana Jezusa z Ewangelii: „Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, * zostanie tylko samo, * ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. * Alleluja”. Przyjmując Ciało naszego Pana śpiewajmy zaproponowane pieśni.
 
Śpiew po Komunii:
Wielbić Pana chcę (zwrotki od nr 1 do nr 5)
W drugim czytaniu słyszeliśmy, że naszym życiem jest Chrystus. Uwielbiając Pana Boga po Komunii świętej, śpiewajmy pieśń „Wielbić Pana chcę”, której druga zwrotka nawiązuje do drugiego czytania.
 
Śpiew na zakończenie:
Boże, coś Polskę (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Święty Wojciech jest głównym Patronem Polski. Za jego wstawiennictwem prośmy Pana Boga, aby roztoczył swoją opiekę nad naszą Ojczyzną.