Propozycje śpiewów - 25 kwietnia

oprac. Piotr Braun

dodane 19.04.2016 10:28

Świętego Marka Ewangelisty.

Śpiew na wejście:
Idźcie na cały świat (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Panie, umocnij wiarę naszą (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Antyfona na wejście w święto świętego Marka jest streszczeniem dzisiejszej Ewangelii, dlatego podczas procesji wejścia śpiewajmy „Idźcie na cały świat” lub „Panie, umocnij wiarę naszą”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Alleluja! Żyw już jest (zwrotki nr 1, 4)
W usłyszanej Ewangelii słyszeliśmy wezwanie, aby Apostołowie szli na świat i głosili Dobrą Nowinę. Zaśpiewajmy zatem pieśń „Alleluja! Żyw już jest”, oddając cześć Zmartwychwstałemu, który „utwierdził Ewangelię, głosić ją kazał wszem ludom”.
 
Śpiew na Komunię:
Oto Chleb Aniołów (zwrotki od nr 1 do nr 4) – Droga do Nieba, nr 287
W antyfonie na Komunię słyszymy: „Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, * aż do skończenia świata. * Alleluja”. Przyjmując Ciało Pańskie podejmijmy śpiew „Oto Chleb Aniołów”.
 
Śpiew po Komunii:
Głoś imię Pana (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Po Komunii świętej śpiewajmy „Głoś imię Pana”, wyrażając gotowość do głoszenia słowem i czynami świętej Ewangelii.
 
Śpiew na zakończenie:
Królu nieba wysokiego (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Wielki Boże, patrząc z góry (zwrotki od nr 1 do nr 10)
W dzień świętego Marka, Ewangelisty, Kościół modli się o urodzaje. W związku z tym zakończmy Mszę świętą śpiewami „Królu nieba wysokiego” lub „Wielki Boże, patrząc z góry”.