Propozycje śpiewów - 29 kwietnia

oprac. Piotr Braun

dodane 19.04.2016 10:32

Świętej Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy.

Śpiew na wejście:
Ciebie całą duszą pragnę (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Antyfona na introit dzisiejszego święta brzmi: „Oto dziewica mądra, * jedna z liczby roztropnych, * która wyszła na spotkanie Chrystusa z płonącą lampą. * Alleluja”.  Podczas procesji wejścia wykonajmy pieśń „Ciebie całą duszą pragnę”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Przyjdźcie do Mnie wszyscy (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Jezus Chrystus zaprasza na Ucztę wszystkich utrudzonych i obciążonych, aby ich pokrzepić. Pełni wdzięczności za objawienie nam tajemnic Królestwa Bożego śpiewajmy „Przyjdźcie do Mnie wszyscy”.
 
Śpiew na Komunię:
Bliskie jest Królestwo Boże (zwrotki od nr 1 do nr 8)
Dałeś nam Chleb z nieba (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Antyfona na Komunię została zaczerpnięta z pierwszego czytania, w którym słyszeliśmy, że „jeżeli chodzimy w światłości, tak jak Bóg trwa w światłości, * wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, * a krew Jezusa, Syna Jego oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. * Alleluja”. Wyraźmy myśl antyfony, śpiewając jedną z zaproponowanych wyżej pieśni.
 
Śpiew po Komunii:
Dzięki, o Panie (zwrotki od nr 1 do nr 4)
„Krew Chrystusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu” – nawiązując do pierwszego czytania dziękujmy Panu Bogu za dar wiary, miłości i przebaczenia grzechów.
 
Śpiew na zakończenie:
Wysławiajmy Chrysta Pana (zwrotki od nr 1 do nr 6)
Wysławiajmy Pana za to, że objawił nam swoje tajemnice i śpiewajmy „Wysławiajmy Chrysta Pana”.