Propozycje śpiewów - 3 maja

oprac. Piotr Braun

dodane 28.04.2016 21:23

NMP Królowej Polski. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Jak szczęśliwa Polska cała (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Nawiązując do antyfony na wejście: „Wielki znak ukazał się na niebie: * Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, * a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. * Alleluja”, a także do tajemnicy dnia, wykonajmy pieśń „Jak szczęśliwa Polska cała”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Z dawna Polski (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Wysłuchawszy Słowa Bożego, oddajmy cześć Najświętszej Maryi Pannie, która „pod krzyżem Syna stała” i prośmy, aby wyprosiła u Jezusa Chrystusa naszym „sercom zmartwychwstanie”.
 
Śpiew na Komunię:
Daj mi Jezusa, o Matko (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Antyfona komunijna głosi pochwałę Matki Najświętszej: „Najdostojniejsza Królowo świata, * Maryjo, zawsze Dziewico, * która porodziłaś Chrystusa Pana, Zbawiciela wszystkich ludzi, * wypraszaj nam pokój i zbawienie”, dlatego podczas przyjmowania Ciała Pańskiego zaśpiewajmy powyższą pieśń.
 
Śpiew po Komunii:
Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana (zwrotki od nr 1 do nr 13)
Maryja jest błogosławioną córką Boga Ojca, wybraną spośród „wszystkich niewiast na ziemi”. Wspólnie z naszą Matką i Królową uwielbiajmy Boga Najwyższego słowami pieśni „Magnificat”.
 
Śpiew na zakończenie:
Maryjo, Królowo Polski (3 razy)
Liturgię dzisiejszej uroczystości zakończmy śpiewem ku czci Maryjo, Królowej naszej Ojczyzny.