Propozycje śpiewów - Wniebowstąpienie Pańskie

oprac. Piotr Braun

dodane 05.05.2016 21:33

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Chrystus Pan w niebo wstępuje (zwrotki od nr 1 do nr 8)
Rozpocznijmy liturgię uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego śpiewem pieśni „Chrystus Pan w niebo wstępuje”, która nawiązuje do antyfony na wejście: „Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? * Jezus tak przyjdzie, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. * Alleluja” (zob. zwrotki od nr 7 do nr 8).
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Nie zna śmierci Pan (zwrotki nr 1, 4, 5)
Witaj, witaj dniu święty (zwrotki od nr 1 do nr 3) – Droga do Nieba, nr 584
Nawiązując do Ewangelii oddajmy cześć Panu, który siedząc po prawicy Boga Ojca spogląda na ziemię przybraną Jego kosztem i przygotowuje dla nas miejsce w niebie.
 
Śpiew na Komunię:
Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi (zwrotki od nr 1 do nr 3)
W antyfonie na Komunię słyszymy słowa Pana Jezusa: „Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, * aż do skończenia świata”. Przyjmując Najświętsze Ciało naszego Zbawiciela, prośmy, aby pozostał wśród nas i śpiewajmy „Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi”.
 
Śpiew po Komunii:
O Boże, dzięki Ci składamy (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Uwielbiajmy naszego Boga śpiewem pieśni „O Boże, dzięki Ci składamy”, w której prosimy, aby pozostał „z nami w doczesności i po wieczny czas” (zob. zwrotka nr 3).
 
Śpiew na zakończenie:
Ciesz się, Królowo Anielska (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Dziś Chrystus, Król (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Na zakończenie liturgii wykonajmy śpiew ku czci Zmartwychwstałego Chrystusa Króla, odbierającego cześć na Syjonie lub pieśń „Ciesz się, Królowo Anielska”, sławiąc Maryję, której Syn „wszedł do swej chwały”.