Propozycje śpiewów - 9 maja

oprac. Piotr Braun

dodane 05.05.2016 21:37

Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, patrona Polski.

Śpiew na wejście:
Przykazanie nowe daję wam (zwrotki od nr 1 do nr 7)
Witaj, święty Stanisławie (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Antyfona na wejście oddaje sens życia świętego Stanisława: „Świadczyłem o Twych nakazach wobec królów, * a nie wstydziłem się, * i rozważałem Twoje przykazania, które umiłowałem”. Podczas procesji wejście warto wykonać śpiew ku czci świętego Stanisława bądź pieśń nawiązującą do antyfony – „Przykazanie nowe daję wam”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Alleluja! Jezus żyje, On (zwrotka nr 1)
Minęły cienie i mroki nocy (zwrotka nr 1)
Wyrażając myśl Ewangelii usłyszanej podczas liturgii Słowa Bożego, wyraźmy naszą nadzieję ze zmartwychwstania zwycięskiego Pasterza, śpiewem jednej z powyższych pieśni.
 
Śpiew na Komunię:
O Panie, Tyś moim Pasterzem (zwrotki od nr 1 do nr 4)
W nawiązaniu do antyfony na Komunię, która stanowi cytat z dzisiejszej Ewangelii, śpiewajmy podczas przyjmowania Ciała Pańskiego psalm o Dobrym Pasterzu.
 
Śpiew po Komunii:
Pasterzem jest mój dobry Pan (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Oddajmy cześć dobremu Pasterzowi, który prowadzi nas po zawiłych ścieżkach naszej codzienności, i śpiewajmy „Pasterzem jest mój dobry Pan”.
 
Śpiew na zakończenie:
Cześć Tobie, naszej krainy Patronie (zwrotki od nr 1 do nr 6)
Święty Stanisławie, Patronie nasz (3 razy)
Na zakończenie liturgii dzisiejszej uroczystości, dziękując za dar wielkiego Patrona Polski – świętego Stanisława ze Szczepanowa – zaśpiewajmy jedną z powyższych pieśni.