Propozycje śpiewów - 14 maja

oprac. Piotr Braun

dodane 05.05.2016 21:39

Świętego Macieja Apostoła.

Śpiew na wejście:
Idźcie na cały świat (zwrotki nr 1, 2, 7)
Śpiewem „Idźcie na cały świat” wyraźmy myśl antyfony na wejście: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, * abyście szli i owoc przynosili * i by trwał wasz owoc. *  Alleluja”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Miłujcie się wzajemnie (zwrotki od nr 1 do nr 4)
W nawiązaniu do Ewangelii, zaśpiewajmy podczas przygotowania darów pieśń „Miłujcie się wzajemnie”.
 
Śpiew na Komunię:
O Panie, Ty nam dajesz (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Antyfona na Komunię brzmi: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, * tak jak Ja was umiłowałem”. Dlatego podczas przyjmowania Ciała Pana Jezusa śpiewajmy „O Panie, Ty nam dajesz” (zob. zwrotka nr 2).
 
Śpiew po Komunii:
Wszystko, co żyje, niech wielbi Pana (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Przyjąwszy Ciało Pańskie chwalmy imię Pana teraz i na wieki śpiewem psalmu „Wszystko, co żyje, niech wielbi Pana”.
 
Śpiew na zakończenie:
Zwycięzca śmierci (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Uwielbiamy Zmartwychwstałego Pana, który przez posługę Apostołów utwierdza nas w wierze, abyśmy nie wątpili.