Propozycje śpiewów - Zesłanie Ducha Świętego

oprac. Piotr Braun

dodane 10.05.2016 22:10

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Wigilia Uroczystości Zesłania Ducha Świętego

Śpiew na wejście:
Duchu Najświętszy, otwórz usta moje (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Introit wigilii Uroczystości Zesłania Ducha Świętego brzmi: „Miłość Boża rozlana jest w naszych serach * przez Ducha Świętego, który w nas mieszka. * Alleluja”. Nawiązując do tej treści, rozpocznijmy Mszę świętą śpiewem pieśni „Duchu Najświętszy, otwórz usta moje”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Przybądź, Duchu Święty (zwrotki nr 1, 2, 4)
W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy wezwanie Jezusa Chrystusa, aby ten, kto spragniony przyszedł do naszego Zbawiciela, z którego płyną strumienie wody żywej. W czasie procesji z darami ofiarnymi zaśpiewajmy „Przybądź, Duchu Święty”.
 
Śpiew na Komunię:
Panie, pragnienia ludzkich serc (zwrotki od nr 1 do nr 3)
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy” (zwrotki od nr 1 do nr 3)
W nawiązaniu do antyfony na Komunię: „W ostatnim dniu święta, * Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: * Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, * niech przyjdzie do Mnie i pije. * Alleluja”, podczas Komunii Świętej śpiewajmy jedną z powyższych pieśni.
 
Śpiew po Komunii:
Dzięki, o Boże Ojcze (zwrotki od nr 1 do nr 9)
Po Komunii świętej uwielbiajmy Pana Boga śpiewem pieśni „Dzięki, o Boże Ojcze”.
 
Śpiew na zakończenie:
Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę (zwrotki od nr 1 do nr 2)
W drugim czytaniu słyszeliśmy, że „Duch przychodzi z pomocą naszej słabości”. Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego zakończmy śpiewem „Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę”.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Śpiew na wejście:
O Stworzycielu, Duchu przyjdź (zwrotki od nr 1 do nr 7)
Liturgię dzisiejszej uroczystości rozpocznijmy hymnem do Ducha Świętego.
 
Sekwencja:
Przybądź, Duchu Święty (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Po drugim czytaniu śpiewamy sekwencję do Ducha Świętego.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Pamiątkę dnia świątecznego (zwrotki od nr 1 do nr 6)
Nawiązując do pierwszego czytania o Zesłaniu Ducha Świętego na Apostołów, podczas przygotowania darów śpiewajmy „Pamiątkę dnia świątecznego”.
 
Śpiew na Komunię:
Duch Pański napełnił okrąg ziemi (zwrotki od nr 1 do nr 6)
O niewysłowione szczęście (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Antyfona na Komunię brzmi: „Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym * i głosili wielkie dzieła Boże”. W nawiązaniu do jej treści, śpiewajmy pieśni „Duch Pański napełnił okrąg ziemi” oraz „O niewysłowione szczęście”.
 
Śpiew po Komunii:
Dzięki, o Boże Ojcze (zwrotki od nr 1 do nr 9)
Po Komunii świętej uwielbiajmy Pana Boga śpiewem pieśni „Dzięki, o Boże Ojcze”.
 
Śpiew na zakończenie:
Duchu Ogniu, Duchu Żarze (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Na zakończenie Mszy świętej zaśpiewajmy pieśń do Ducha Świętego.