Propozycje śpiewów - Boże Ciało

oprac. Piotr Braun

dodane 16.05.2016 09:58

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Jezu, miłości Twej (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Karmisz, Panie, nas swym Ciałem (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa rozpocznijmy śpiewem pieśni „Jezu, miłości Twej” i/lub „Karmisz, Panie, nas swym Ciałem”, które nawiązują do antyfony na wejście: „Bóg karmi swój lud wyborną pszenicą i syci miodem z opoki”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Panie, dobry jak chleb (zwrotka nr 1)
W Ewangelii słyszeliśmy o cudownym rozmnożeniu chleba. Podczas procesji z darami, zaśpiewajmy pieśń „Panie, dobry jak chleb”.
 
Śpiew na Komunię:
Jam jest Chleb Życia (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Jam jest Chlebem Żywym (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Antyfona na Komunię brzmi: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim”. Wyraźmy tę prawdę śpiewając podczas Komunii powyższe pieśni.
 
Śpiew po Komunii:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz (zwrotki nr 1, 3, 5, 6)
O Boże, dzięki Ci składamy (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Po Komunii świętej dziękujmy naszemu Ojcu za to, że pozostał pośród nas w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.
 
Śpiew na zakończenie:
Chwalmy niewysłowiony Sakrament (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Chwała i dziękczynienie (3 razy)

Na zakończenie Mszy świętej wykonajmy śpiew ku czci Najświętszego Sakramentu.

 

Pieśni do wykorzystania w czasie procesji z Najświętszym Sakramentem (nawiązują do tekstów Ewangelii czytanych przy poszczególnych stacjach):
Idzie, idzie Bóg prawdziwy (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Pan zstąpił z nieba (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Twoja cześć, chwała (zwrotki od nr 1 do nr 12)
Zróbcie Mu miejsce (zwrotki od nr 1 do nr 6)
 
Stacja I: Jezusa ukrytego (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Pan wieczernik przygotował (zwrotki od nr 1 do nr 6)
U drzwi Twoich stoję Panie (zwrotki od nr 1 do nr 6)
To Ty, o Panie, Chlebie nasz (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Tyś w wieczerniku (zwrotki od nr 1 do nr 2)
 
Stacja II: Bądź pochwalon na wieki (zwrotki od nr 1 do nr 7)
Chrystus Pan karmi nas (zwrotki od nr 1 do nr 7)
Ja wiem, w kogo ja wierzę (zwrotki od nr 1 do nr 3)
O mój Jezu, w Hostii skryty (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Panie, dobry jak chleb (zwrotki od nr 1 do nr 4)
 
Stacja III: Kłaniam się Tobie (zwrotki od nr 1 do nr 6)
Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Nie opuszczaj nas, Jezu (zwrotki od nr 1 do nr 8)
Oto chleb Aniołów (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Panie, zostań z nami (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Stacja IV: Dziękczynne pieśni śpiewajmy (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Jeden chleb (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Jezu, zostań w nas (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Ojciec nam powierzył Słowo (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Złącz, Panie, miłujących Cię (zwrotki od nr 1 do nr 3)