Propozycje śpiewów - 31 maja

oprac. Piotr Braun

dodane 16.05.2016 10:14

Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny.

Śpiew na wejście:
Przy obchodzie Nawiedzenia Twego (zwrotka nr 1)
Podczas procesji wejścia zaśpiewajmy pieśń, która nawiązuje do tajemnicy dnia.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Duchem Świętym napełniona (z: „Zebrani przed Twym ołtarzem”)
Składając na ołtarzu dar chleba i wina śpiewajmy pieśń „Duchem Świętym napełniona”, która nawiązuje do dzisiejszej Ewangelii.
 
Śpiew na Komunię:
Chrystus Pan karmi nas (zwrotki od nr 1 do nr 7)
Antyfona na Komunię została zaczerpnięta z „Magnificatu”: „Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, * gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, * święte jest Jego imię”. Karmiąc się Ciałem Chrystusowym śpiewajmy pieśń „Chrystus Pan karmi nas”.
 
Śpiew po Komunii:
Będę śpiewał Tobie (3 razy)
W psalmie responsoryjnym śpiewaliśmy, że Pan jest naszą mocą i pieśnią. Po Komunii Świętej wykonajmy śpiew „Będę śpiewał Tobie”.
 
Śpiew na zakończenie:
Cześć Maryi, cześć i chwała (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Na zakończenie Mszy świętej oddajmy cześć i chwałę Maryi.