Propozycje śpiewów - XI Niedziela Zwykła

oprac. Piotr Braun

dodane 16.05.2016 10:25

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Serce me do Ciebie wznoszę (zwrotki od nr 1 do nr 4)
W nawiązaniu do introitu XI Niedzieli Zwykłej: „Usłysz, Panie, kiedy głośno wołam, * Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj * i nie opuszczaj mnie, Boże, mój Zbawco”, podczas procesji wejścia zaśpiewajmy pieśń „Serce me do Ciebie wznoszę”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Boże w dobroci (zwrotki nr 1, 3, 4)
Pan Jezus odpuścił grzesznicy „liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała”. Składając na ołtarzu chleb i wino, które staną się Ciałem i Krwią Chrystusa, śpiewajmy pieśń „Boże w dobroci”.
 
Śpiew na Komunię:
Jezusa ukrytego (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Jeden chleb (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Podczas Komunii Świętej śpiewajmy powyższe pieśni, które nawiązują do antyfon komunijnych: „O jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam, * żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu, * po wszystkie dni mego życia” (zob. zwrotka nr 2 „Jezusa ukrytego”) oraz „Ojcze święty, zachowaj w Twoim imieniu tych, których Mi dałeś, * aby tak jak My stanowili jedno” (zob. „Jeden chleb”).
 
Śpiew po Komunii:
Dzięki, o Panie, składamy (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Dziękujmy naszemu Królowi za to, że odpuszcza nam nasze grzechy.
 
Śpiew na zakończenie:
Z tej biednej ziemi (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Na zakończenie Mszy świętej oddajmy cześć Boskiemu Sercu Jezusa.