Propozycje śpiewów - XII Niedziela Zwykła

oprac. Piotr Braun

publikacja 16.06.2016 21:31

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Boże mocny, Boże cudów (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Twych, Panie, łask (zwrotki od nr 1 do nr 2)
W nawiązaniu do introitu XII Niedzieli Zwykłej, który brzmi: „Pan jest mocą dla swojego ludu, * twierdzą zbawienia dla swojego Pomazańca. * Ocal swój lud, Panie, i błogosław swojemu dziedzictwu, * weź ich w opiekę na wieki”. W nawiązaniu do jej treści, rozpocznijmy Mszę świętą śpiewem „Boże mocny, Boże cudów” lub „Twych, Panie, łask”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Być bliżej Ciebie chcę (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Dobry Jezu, racz wysłuchać (zwrotki od nr 1 do nr 2)
W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy wezwanie Pana Jezusa do tego, aby Go naśladować, podążając za Nim niosąc swój krzyż. Podczas procesji z darami wyraźmy tę myśl, śpiewając zaproponowane pieśni.
 
Śpiew na Komunię:
O Panie, Ty nam dajesz (zwrotki od nr 1 do nr 4)
O Panie, Tyś moim Pasterzem (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Wyraźmy dzisiejsze antyfony komunijne: „Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, Panie, * a Ty dajesz im pokarm we właściwym czasie” oraz „Ja jestem dobrym pasterzem * i oddaję swoje życie za moje owce” śpiewami pieśni „O Panie, Ty nam dajesz” oraz „O Panie, Tyś moim Pasterzem”.
 
Śpiew po Komunii:
Dziękczynne pieśni śpiewajmy (zwrotki od nr 1 do nr 3)
W drugim czytaniu słyszeliśmy, że wiara w Pana Jezusa znosi wszelkie podziały: wszyscy bowiem jesteśmy „kimś jednym w Chrystusie Jezusie”. Dziękując za Ciało Pańskie, prośmy umocnienie naszej wiary śpiewem „Dziękczynne pieśni śpiewajmy”.
 
Śpiew na zakończenie:
Serce Twe, Jezu, miłością goreje (zwrotki od nr 1 do nr 9)
Uwielbiajmy Najświętsze Serce Pana Jezusa, śpiewając pieśń „Serce Twe, Jezu, miłością goreje”.