Propozycje śpiewów - 24 czerwca

oprac. Piotr Braun

dodane 21.06.2016 19:19

Narodziny świętego Jana Chrzciciela - uroczystość. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Wigilia

Śpiew na wejście:
Już w łonie matki (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Odwołując się do introitu wigilii uroczystości Narodzenia świętego Jana Chrzciciela: „Ten będzie wielki w oczach Pana * i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. * Wielu z jego narodzeniem cieszyć się będzie”, zaśpiewajmy na rozpoczęcie pieśń „Już w łonie matki”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Anioł zwiastował Zachariaszowi (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Podczas procesji z darami ofiarnymi śpiewajmy pieśń „Anioł zwiastował Zachariaszowi”, która koresponduje z dzisiejszą Ewangelią.
 
Śpiew na Komunię:
Niechaj będzie uwielbiony Bóg (zwrotki od nr 1 do nr 13)
Antyfona na Komunię świętą została wyjęta z pieśni Zachariasza – Benedictus, dlatego przyjmując Ciało Pańskie śpiewajmy „Niechaj będzie uwielbiony Bóg”.
 
Śpiew po Komunii:
Głoś imię Pana (zwrotki od nr 1 do nr 4)
W psalmie responsoryjnym wraziliśmy prawdę, że Pan Bóg jest naszym opiekunem. Po Komunii świętej wykonajmy śpiew „Głoś imię Pana”, ponieważ Pan opiekuje się nami i chroni nas w cieniu swych skrzydeł.
 
Śpiew na zakończenie:
Kto się w opiekę (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Na zakończenie liturgii wykonajmy psalm „Kto się w opiekę”, w którym powierzamy się Bożej Opatrzności.

Msza z dnia

Śpiew na wejście:
Już w łonie matki (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Przybądź, Panie, bo czekamy (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Odwołując się do antyfony na wejście: „Pojawił się człowiek posłany przez Boga, * Jan mu było na imię. * Przyszedł on, aby zaświadczyć o światłości * i przygotować Panu lud doskonały”, zaśpiewajmy jedną z powyższych pieśni.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Anioł zwiastował Zachariaszowi (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Podczas procesji z darami ofiarnymi śpiewajmy pieśń „Anioł zwiastował Zachariaszowi”, która koresponduje z dzisiejszą Ewangelią.
 
Śpiew na Komunię:
Niechaj będzie uwielbiony Bóg (zwrotki od nr 1 do nr 13)
Pan Jezus już się zbliża (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Antyfona na Komunię świętą została wyjęta z pieśni Zachariasza – Benedictus, dlatego przyjmując Ciało Pańskie śpiewajmy „Niechaj będzie uwielbiony Bóg” lub „Pan Jezus już się zbliża”.
 
Śpiew po Komunii:
Dzięki, o Boże Ojcze (zwrotki od nr 1 do nr 9)
Uwielbiajmy naszego Ojca, który jest w niebie, za Jego miłość i dzieło stworzenia człowieka.
 
Śpiew na zakończenie:
Kto się w opiekę (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Na zakończenie liturgii wykonajmy psalm „Kto się w opiekę”, w którym powierzamy się Bożej Opatrzności.