Propozycje śpiewów - XIV Niedziela Zwykła

oprac. Piotr Braun

publikacja 29.06.2016 19:44

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Miłosierdziem Twoim, Panie (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Niech z serc popłynie wdzięczny śpiew Hymn ku czci Miłosierdzia Bożego (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Introit XIV Niedzieli Zwykłej brzmi: „Przyjęliśmy, Boże, Twoje miłosierdzie * we wnętrzu Twej świątyni. * Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi. * Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości”. Nawiązując do pierwszej części powyższej antyfony, jak i trwając w Nadzwyczajnym Jubileuszu Miłosierdzia, rozpocznijmy Mszę świętą śpiewem o Miłosierdziu Bożym.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Chrystus, Chrystus to nadzieja (zwrotka nr 3)
Idźcie na cały świat (zwrotka nr 1)
W Ewangelii słyszeliśmy słowa Pana Jezusa, który wyprawia swoich uczniów na żniwa, polecając im głosić pokój Królestwa Bożego. Podczas procesji z darami zaśpiewajmy jedną z powyższych pieśni.
 
Śpiew na Komunię:
Skosztujcie i zobaczcie (zwrotki od nr 1 do nr 8)
Przyjdźcie do Mnie wszyscy (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Na XIV Niedzielę Zwykłą Mszał Rzymski przewiduje dwie antyfony komunijne: „Skosztujcie i zobaczcie jak Pan jest dobry, * szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę” oraz „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, * którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, * a Ja was pokrzepię”. Przyjmując Najświętsze Ciało Zbawiciela śpiewajmy zaproponowane pieśni.
 
Śpiew po Komunii:
Cały świat niech śpiewa tę pieśń (zwrotki od nr 1 do nr 6)
Psalm responsoryjny wezwał nas do chwalenia naszego Pana. Po Komunii świętej zaśpiewajmy psalm „Cały świat niech śpiewa tę pieśń”.
 
Śpiew na zakończenie:
Z tej biednej ziemi (zwrotki nr 1, 3)
Lipiec tradycyjnie poświęcony jest czci Najdroższej Krwi Chrystusa Pana. Liturgię dzisiejszej niedzieli zakończmy śpiewem „Z tej biednej ziemi” (zwrotka nr 3: „…Tyś za nas wylał najdroższą Krew, * zalej Nią, zalej, słuszny Twój gniew…”).