XVI Niedziela Zwykła

Wiara.pl

publikacja 11.07.2016 00:00

Komentarze biblijne i liturgiczne, propozycje śpiewów, biblijne konteksty, homilie.

XVI Niedziela Zwykła Rembrandt (PD) O Panie, jeśli jestem tego godzien, racz nie omijać swego sługi!

CZYTANIA MSZALNE:

Pierwsze czytanie: Rdz 18,1-10a
Psalm: Ps 15
Drugie czytanie: Kol 1,24-28
Ewangelia: Łk 10,38-42