Propozycje śpiewów - 22 lipca

oprac. Piotr Braun

dodane 19.07.2016 21:54

Świętej Marii Magdaleny. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Gwiazdo Magdali, szczęśliwa niewiasto (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Liturgię dzisiejszego święta rozpocznijmy śpiewem ku czci Marii Magdaleny „Gwiazdo Magdali, szczęśliwa niewiasto”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Złóżcie troski żałujący (zwrotki nr 1, 6, 7)
W nawiązaniu do Ewangelii o ukazaniu się Zmartwychwstałego Pana świętej Marii Magdalenie, zaśpiewajmy pieśń „Złóżcie troski żałujący”.
 
Śpiew na Komunię:
Miłość Boża cię przyzywa (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Miłość tu jest cel kochania (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Antyfona na Komunię świętą brzmi: „Miłość Chrystusowa przynagla nas, * aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, * lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał”. Dlatego podczas Komunii świętej zaśpiewajmy jedną z powyższych pieśni.
 
Śpiew po Komunii:
Dzięki, o Boże Ojcze (zwrotki od nr 1 do nr 9)
Z miłością dziękujmy Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za cuda Jego miłości.
 
Śpiew na zakończenie:
Maria Magdalena w świecie się kochała (zwrotki od nr 1 do nr 6)
Na zakończenie Najświętszej Ofiary zaśpiewajmy pieśń ku czci świętej Marii Magdaleny.