Propozycje śpiewów - Wniebowzięcie NMP

oprac. Piotr Braun

publikacja 11.08.2016 11:02

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Wigilia Uroczystości

Śpiew na wejście:
Dzisiaj pozdrawiamy, Maryjo, Ciebie (zwrotki od nr 1 do nr 7)
W nawiązaniu do antyfony na wejście: „Wysławiamy Ciebie, Maryjo, * dzisiaj zostałaś wyniesiona ponad chóry Aniołów * i na wieki triumfujesz z Chrystusem”, oddajmy cześć Maryi, którą Trójca Święta posadziła najbliżej siebie.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Cześć Maryi, cześć i chwała (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Ewangelia, którą Kościół daje nam do rozważenia w Wigilię Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ukazuje Boże Macierzyństwo Niepokalanej. Dlatego podczas przygotowania darów śpiewajmy „Cześć Maryi, cześć i chwała”.
 
Śpiew na Komunię:
Daj mi Jezusa, o Matko (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Zawitaj, Ciało z Maryi (zwrotki od nr 1 do nr 5) – Skarbiec pieśni kościelnych, nr 290
Antyfona na Komunię jest fragmentem dzisiejszej Ewangelii: „Błogosławione łono Maryi Dziewicy, * które nosiło Syna Ojca Przedwiecznego”. Podczas Komunii świętej zaśpiewajmy jedną z powyższych pieśni.
 
Śpiew po Komunii:
Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana mego (zwrotki od nr 1 do nr 13)
Po Komunii świętej uwielbiajmy naszego Stwórcę pieśnią Maryi.
 
Śpiew na błogosławieństwo ziół i kwiatów:
Zdrowaś Maryja, Bogarodzico (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Podczas obrzędu błogosławieństwa ziół i kwiatów śpiewajmy pieśń „Zdrowaś Maryja, Bogarodzico”, w której prosimy, aby nie zabijał nas brak pożywienia.
 
Śpiew na zakończenie:
Ciebie na wieki wychwalać będziemy (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Na zakończenie Mszy świętej zaśpiewajmy pieśń ku czci Wniebowziętej Królowej.

Msza w dzień

Śpiew na wejście:
O Maryjo, czemu biegniesz w niebo? (zwrotki od nr 1 do nr 3)
„Radujmy się wszyscy w Panu, * obchodząc uroczystość ku czci Najświętszej Maryi Panny. * Z Jej Wniebowzięcia radują się Aniołowie * i wychwalają Syna Bożego” – rozpocznijmy liturgię dzisiejszej uroczystości śpiewem „O Maryjo, czemu biegniesz w niebo?”
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Zdrowaś Maryjo, Bogarodzico (zwrotki nr 1, 3, 6, 7)
Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam pokorę Maryi, która została wywyższona, kiedy Bóg wybrał Ją na Matkę swojego Syna. Składając na ołtarzu Pańskim dar chleba i wina, zaśpiewajmy pieśń „Zdrowaś Maryjo, Bogarodzico”, oddając cześć Maryi, Matce Zbawiciela, która w swoim życiu odznaczała się pokorą i cichością (zob. zwrotka nr 6).
 
Śpiew na Komunię:
Chrystus Pan karmi nas (zwrotki od nr 1 do nr 7)
Podczas Komunii świętej śpiewajmy pieśń „Chrystus Pan karmi nas”, która nawiązuje do dzisiejszej Ewangelii i antyfony komunijnej: „Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, * gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”.
 
Śpiew po Komunii:
Panie mój, cóż Ci oddać mogę? (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Dziękując Bogu Ojcu za „bezmiar niezliczonych łask”, prośmy, abyśmy wzorem Najświętszej Maryi Panny mogli żyć w pokorze i tym samym zasłużyć na przebywanie w niebie.
 
Śpiew na pobłogosławienie ziół i kwiatów:
Gwiazdo zaranna, śliczna Jutrzenko (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Podczas pobłogosławienia ziół i kwiatów, prośmy, aby Maryja chroniła nas przed złem i szatanem, a wypraszała u Boga urodzaje.
 
Śpiew na zakończenie:
Dzisiaj pozdrawiamy, Maryjo, Ciebie (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Oddajmy cześć Matce Najświętszej, cesarzowej świata, którą Trójca Święta posadziła obok siebie.