Propozycje śpiewów - 8 września

oprac. Piotr Braun

publikacja 30.08.2016 20:57

Narodzenie NMP. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Błogosławiona jesteś, Maryjo (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Rozważając antyfonę na wejście: „Z radością obchodzimy Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, * z Niej wzeszło słońce sprawiedliwości, * Chrystus, który jest naszym Bogiem”, rozpocznijmy liturgię dzisiejszego święta śpiewem „Błogosławiona jesteś, Maryjo”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Oto Panna pocznie i porodzi (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Ślicznaś, prześliczna, Panno Maryja (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Maryja „poczcie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel”. Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii, podczas procesji z darami zaśpiewajmy zaproponowane pieśni.
 
Śpiew na Komunię:
Daj mi Jezusa (zwrotki od nr 1 do nr 5)
W nawiązaniu do antyfony komunijnej: „Oto Panna porodzi Syna, * który wyzwoli swój lud z grzechów”, zaśpiewajmy pieśń „Daj mi Jezusa”.
 
Śpiew po Komunii:
Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana (zwrotki od nr 1 do nr 13)
Z całym Kościołem uwielbiajmy Boga słowami Maryi, przez którą Pan Bóg zesłał ludziom Zbawiciela.
 
Śpiew na błogosławieństwo ziarna siewnego i nasion:
Zdrowaś Maryjo, Bogarodzico (zwrotki od nr 1 do nr 3)
W święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny tradycyjne błogosławi się ziarno siewne i nasiona. Podczas tego obrzędu wykonajmy pieśń „Zdrowaś Maryjo, Bogarodzico”, prosząc Pana Boga przez Maryję, aby zachował nas od głodu.
 
Śpiew na zakończenie:
Cześć Maryi, cześć i chwała (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Na zakończenie Mszy świętej oddajmy cześć i chwałę Maryi, dla której Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy.