Propozycje śpiewów - 21 września

oprac. Piotr Braun

dodane 30.08.2016 21:18

Św. Mateusza Ewangelisty. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Idźcie na cały świat (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Podczas procesji na wejście zaśpiewajmy pieśń „Idźcie na cały świat”, która nawiązuje do antyfony na wejście: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, * udzielając im chrztu; * uczcie je zachowywać wszystko, * co wam przykazałem”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Być bliżej Ciebie chcę (zwrotki od nr 1 do nr 2)
W Ewangelii słyszeliśmy o powołaniu Mateusza na Apostoła. Rozważając słowa Pana Jezusa: „Pójdź za Mną!”, śpiewajmy pieśń „Być bliżej Ciebie chcę”.
 
Śpiew na Komunię:
Pokarmie Aniołów (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Nawiązując do antyfony na Komunię świętą, w której czytamy: „Pan mówi: * Nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników”, zaśpiewajmy pieśń „Pokarmie Aniołów”.
 
Śpiew po Komunii:
Głoś imię Pana (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Oddajmy chwałę dobremu Bogu, śpiewem pieśni „Głoś imię Pana”.
 
Śpiew na zakończenie:
Błogosław, Panie, nas (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Zakończmy liturgię dzisiejszego święta śpiewem pieśni „Błogosław, Panie, nas”.