Propozycje śpiewów - XXVI Niedziela Zwykła

oprac. Piotr Braun

publikacja 30.08.2016 21:21

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Boże, lud Twój czcią przejęty (zwrotka nr 1)
Miłosierdziem Twoim, Panie (zwrotki od nr 1 do nr 4)
W antyfonie XXVI Niedzieli Zwykłej czytamy: „Wszystko, co na nas dopuściłeś, Panie, * spotkało nas według sprawiedliwego wyroku, * bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie * i nie strzegliśmy Twoich przykazań. * Lecz zechciej wsławiać swe imię * i postąp z nami według wielkiego miłosierdzia swego”. Nawiązując do jej treści, rozpocznijmy Mszę świętą śpiewem zaproponowanych pieśni.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Panie, w ofierze (zwrotka nr 1)
W nawiązaniu do liturgii Słowa Bożego, zaśpiewajmy podczas procesji z darami pieśń „Panie, w ofierze”.
 
Śpiew na Komunię:
Ja wiem, w kogo ja wierzę (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Jezusowi cześć i chwała (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Antyfony komunijne na XXVI Niedzielę Zwykłą brzmią: „Pomnij, Panie, na słowo wyrzeczone do swojego sługi, * przez które dałeś mi nadzieję, * w moim utrapieniu jest mi ono pociechą” i „Po tym poznaliśmy miłość Bożą, * że Jezus oddał za nas życie swoje. * My także winniśmy oddać życie za braci”. Dlatego podczas Komunii świętej śpiewajmy powyższe pieśni.
 
Śpiew po Komunii:
Boga naszego chwalcie (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Dziękując za dar Komunii Świętej i nawiązując do psalmu responsoryjnego, wspólnie chwalmy naszego Stwórcę, śpiewem „Boga naszego chwalcie” lub „Chwalcie Pana wszyscy”.
 
Śpiew na zakończenie:
O, Jezu mój drogi, Tyś jest źródłem łask (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Wrzesień jest miesiącem, w którym Pan Jezus objawił świętej siostrze Faustynie Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Trwając w Roku Miłosierdzia, uwielbiajmy Boże Miłosierdzie śpiewem „O, Jezu mój drogi, Tyś jest źródłem łask”.