Propozycje śpiewów - 29 września

oprac. Piotr Braun

dodane 30.08.2016 21:25

Świętych Archaniołów Gabriela, Rafała i Michała. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Radośnie Panu hymn śpiewajmy (zwrotki nr 1, 2, 9, 10)
Podczas procesji wejścia wykonajmy pieśń „Radośnie Panu hymn śpiewajmy”, której druga zwrotka jest parafrazą antyfony na wejście: „Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie, * potężni mocarze pełniący Jego rozkazy, * aby słuchano słów Jego”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
W majestacie na niebieskim tronie (zwrotka nr 1)
Pan Jezus powiedział: „Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”. Razem ze wszystkimi aniołami oddajmy hołd Panu i śpiewajmy „W majestacie na niebieskim tronie”.
 
Śpiew na Komunię:
Kłaniam się Tobie (zwrotki od nr 1 do nr 6)
Nawiązując do antyfony komunijnej: „Będę Cię sławił z całego serca, Panie, * będę Ci śpiewał psalm wobec Aniołów” zaśpiewajmy pieśń „Kłaniam się Tobie”.
 
Śpiew po Komunii:
Chwalcie Pana wszyscy (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Z mieszkańcami nieba i chórami aniołów chwalmy Pana, na rozkaz którego powstał cały świat.
 
Śpiew na zakończenie:
Kto się w opiekę odda Panu (zwrotki nr 1, 2, 6)
Liturgię dzisiejszego święta zakończmy śpiewem psalmu „Kto się w opiekę odda Panu”, dziękując za opiekę Bożej Opatrzności i świętych Aniołów, którzy nas pilnują i strzegą od niebezpieczeństw.