Eucharystia źródłem misji

XWL/SIR

publikacja 13.09.2016 14:06

Pod tym hasłem rozpocznie się 15 września 2016 roku w Genui XXVI Narodowy Kongres Eucharystyczny.

Eucharystia źródłem misji Congresso Eucaristico Nazionale

Nie przebrzmiały jeszcze echa 67. Tygodnia Liturgicznego w Gubbio, a Kościół we Włoszech przygotowuje się do kolejnego wydarzenia. Tym razem zaprasza wiernych do Genui na XXVI Kongres Eucharystyczny. „W swoim miłosierdziu wszystkim wyszedł na spotkanie – Eucharystia źródłem misji.” Hasło w sposób oczywisty nawiązuje do trwającego w Kościele Jubileuszu Miłosierdzia. Ma to być czas – jak powiedział kard. Bagnasco w wywiadzie dla Servizio Inforazione Religiosa – „miłości, katechezy i modlitwy, które nie są oderwane od rzeczywistości”. Dlatego uczestnicy Kongresu podejmą próbę przejścia „od Eucharystii celebrowanej do Eucharystii będącej świadectwem”. Znakiem łączącym celebrację i świadectwo ma być krzyż ze zniszczonego przez trzęsienie ziemi Amatrice.

Świadectwu w sposób szczególny poświęcony będzie kongresowy piątek. Po wysłuchaniu katechezy w katedrze pięćdziesiąt grup odwiedzi miejsca, gdzie praktykuje się miłosierdzie w wymiarze zarówno cielesnym jak i duchowym. Otwarte zostaną również dwa obiekty dla bezdomnych. „Mam nadzieję – powiedział Kardynał – że wspólnoty chrześcijańskie żyjące wokół tych miejsc okażą bezdomnym serce i staną obok tych ludzi, by dać im wsparcie (…) Chcemy nie tylko stworzyć takie miejsce, ale jeszcze dać mu duszę.”

Sobota będzie dniem katechezy. Głoszona w dziesięciu świątyniach Starego Miasta nawiąże do ubiegłorocznego kongresu we Florencji, którego przesłanie wyraziło pięć czasowników: wyjść, głosić, żyć, kształcić, przemieniać. Podjęta zostanie również próba odpowiedzi na pytanie: jak celebrować Eucharystię, by "na nowo odkryć ciepło przynależności”. To ważne, zdaniem purpurata pytanie, gdyż „ istnieje ogromna samotność, a kultura i społeczeństwo oparte są na słabych, ulotnych więziach”.

Warto przyjrzeć się stronie Kongresu. Znajdziemy na niej nie tylko logo, hymn i modlitwę. Szczególną uwagę zwracają propozycje liturgii w rodzinie i adoracji eucharystycznej, piękny tekst o sztuce celebracji (adresowany nie tylko do prezbiterów), wreszcie zawierająca wskazówki, referencje i przydatne teksty katecheza.

Zapowiadając wydarzenie prezentujemy na koniec Hymn i modlitwę Kongresu. Dla miłośników liturgii z pewnością będą inspiracją, a wielu czytelników zechce XXVI Kongres Eucharystyczny w Genui śledzić.

Modlitwa

„O Boże, dobry Ojcze, z sercem przepełnionym miłosierdziem pochyl się nad nami, małymi i słabymi wędrowcami na drogach świata i daj nam Chrystusa, Twego Syna narodzonego z Maryi Dziewicy, ktory jest Słowem - lampą oświecającą nasze kroki i Chlebem, umacniającym nas na ścieżkach życia.

Prosimy, aby Ten, który zaprasza nas na ucztę Eucharystyczną tak nas przemienił i napełnił Miłością, byśmy z sercem wolnym i pełnym ufności wyszli do wszystkich szukających Ciebie. By znaleźli otwarte drzwi, gościnny dom i słowo nadziei. Byśmy mogli cieszyć się radością życia obok siebie, złączeni więziami miłości i słodyczą pokoju. Daj nam tak wzrastać w wierze, byśmy kiedyś mogli zasiąść na uczcie w Twoim królestwie, zjednoczeni w Chrystusie, naszym umiłowanym Zbawicielu. Amen.”

Hymn Kongresu

Gesu Signore