Propozycje śpiewów - XXIX Niedziela Zwykła

oprac. Piotr Braun

dodane 27.09.2016 21:23

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Kto się w opiekę (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Twych, Panie, łask (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Mszę świętą rozpocznijmy śpiewem zaproponowanych pieśni, które nawiązują do introitu: „Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz; * nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowa. * Strzeż mnie jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Pójdź do Jezusa (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Nawiązując do liturgii Słowa Bożego, podczas procesji z darami ofiarnymi zaśpiewajmy pieśń „Pójdź do Jezusa”.
 
Śpiew na Komunię:
O mój Jezu, w Hostii skryty (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Witam Cię, witam (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Mszał Rzymski proponuje dwie antyfony komunijne: „Oczy Pana zwrócone na bogobojnych * na tych, którzy czekają na Jego łaskę, * aby ocalił ich życie od śmierci, * i żywił ich w czasie głodu” oraz „Syn Człowieczy przyszedł, * aby dać swoje życie na okup za wielu”. W nawiązaniu do ich treści, podczas Komunii świętej śpiewajmy powyższe pieśni.
 
Śpiew po Komunii:
Panie mój, cóż Ci oddać mogę (zwrotki od nr 1 do nr 2)
W nawiązaniu do liturgii Słowa Bożego, uwielbiajmy naszego Ojca, który wysłuchuje swoje dzieci (zob. zwrotka nr 1).
 
Śpiew na zakończenie:
Do Królowej Różańcowej (zwrotki od nr 1 do nr 8)
Rozpoczął się październik – miesiąc poświęcony Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Uczcijmy zatem Królową Różańca Świętego śpiewem powyższej pieśni.