Propozycje śpiewów - Uroczystość Chrystusa Króla

oprac. Piotr Braun

dodane 27.10.2016 22:30

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Idziesz przez wieki (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Introit brzmi: „Baranek, który został zabity * godzien jest wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i uwielbienie, * Jemu chwała i panowanie na wieki wieków”. Oddajmy cześć Jezusowi Chrystusowi, Królowi Wszechświata śpiewem pieśni „Idziesz przez wieki”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Przez śmierć bolesną (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Jezus Chrystus króluje z drzewa krzyża, a przez swoją śmierć otworzył nam drogę do nieba. Podczas przygotowania darów śpiewajmy pieśń „Przez śmierć bolesną”, która nawiązuje do Ewangelii.
 
Śpiew na Komunię:
Cóż Ci, Jezu, damy (zwrotki od nr 1 do nr 3)
W majestacie na niebieskim tronie (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Antyfona komunijna brzmi: „Pan zasiada na tronie jako Król na wieki. Pan obdarzy swój lud pokojem”. Wyraźmy jej myśl śpiewając zaproponowane wyżej pieśni.
 
Śpiew po Komunii:
Dziękczynne pieśni śpiewajmy (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Po Komunii Świętej zaśpiewajmy pieśń „Dziękczynne pieśni śpiewajmy”, w której wyrażamy radość z budowy Królestwa Bożego w naszych sercach.
 
Śpiew na zakończenie:
Chrystus Wodzem (3 razy)
Na zakończenie zaśpiewajmy pieśń „Chrystus Wodzem”.