Propozycje śpiewów - I Niedziela Adwentu

oprac. Piotr Braun

dodane 22.11.2016 22:14

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Do Ciebie wznoszę serce me (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Spuśćcie nam na ziemskie niwy (zwrotki nr 1, 4, 5, 6)
Introit I Niedzieli Adwentu brzmi: „Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę, * Tobie ufam, Boże, niech zawód mnie nie spotka. * Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną, * nikt bowiem, kto Ci zawierzył, * nie będzie zawstydzony”. Nawiązując do jego myśli, jak również do drugiego czytania, w którym usłyszymy wezwanie do przyobleczenia się w zbroję światła, podczas procesji wejścia zaśpiewajmy jedną z powyższych pieśni.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Ciebie całą duszą pragnę (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Dzisiejsza Ewangelia wzywa nas do oczekiwania na przyjście Chrystusa. W czasie procesji z darami wyraźmy naszą tęsknotę za Jezusem śpiewem „Ciebie całą duszą pragnę”.
 
Śpiew na Komunię:
Zróbcie Mu miejsce (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Chrystus Król do nas przychodzi (zwrotki od nr 1 do nr 4) – Skarbiec pieśni kościelnych, nr 21
W antyfonie na Komunię świętą słyszymy: „Pan obdarzy błogosławieństwem, * a nasza ziemia wyda swój owoc”. Przyjmując Najświętsze Ciało Zbawiciela, śpiewajmy pieśń „Zróbcie Mu miejsce” lub „Chrystus Król do nas przychodzi”.
 
Śpiew po Komunii:
Boże, zmiłuj się nad nami (zwrotki od nr 1 do nr 2)
W drugim czytaniu słyszeliśmy, że „zbawienie jest bliżej nas”. Śpiewając psalm „Boże, zmiłuj się nad nami” prośmy, aby wszystkie narody przyjęły zbawienie.
 
Śpiew na zakończenie:
Hejnał wszyscy zaśpiewajmy (zwrotki od nr 1 do nr 6)
Rozważając słowa świętego Pawła: „Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła”, śpiewajmy wskazane zwrotki pieśni „Hejnał wszyscy zaśpiewajmy”.